Τι περιλαμβάνει η ενότητα «Τα ενδιαφέροντά μου»;

Με την ενότητα «Τα ενδιαφέροντά μου» οι εγγεγραμμένοι χρήστες έχουν τη δυνατότητα να καταχωρίσουν στο Europass τα ενδιαφέροντα και τους στόχους τους. Μπορείτε να επιλέξετε σειρά βασικών στόχων που συνδέονται με τη σταδιοδρομία και τις σπουδές σας ή με άλλες δραστηριότητες, όπως ο εθελοντισμός ή τα ταξίδια. Μπορείτε επίσης να δηλώσετε το/τα μέρος/-η της προτίμησής σας επιλέγοντας τις αντίστοιχες πόλεις και χώρες. Τέλος, μπορείτε να απαριθμήσετε τομείς και δεξιότητες για τα οποία θα θέλατε να εμβαθύνετε τις γνώσεις σας. Οι πληροφορίες στην ενότητα «Τα ενδιαφέροντά μου» θα χρησιμοποιούνται για να λαμβάνετε εξατομικευμένες προτάσεις για θέσεις εργασίας και εκπαιδευτικά προγράμματα.