Τι συνέβη με το διαβατήριο γλωσσών Europass;

Το διαβατήριο γλωσσών Europass καθιερώθηκε το 2004 ως υπόδειγμα για την αυτοαξιολόγηση αναφορικά με τις γλωσσικές γνώσεις και δεξιότητες.

Το τρέχον Europass ενσωμάτωσε το διαβατήριο γλωσσών στο προφίλ Europass ως ενότητα με την ονομασία «Γλωσσικές δεξιότητες». Εξακολουθείτε να είστε σε θέση να αυτοαξιολογείτε τις γλωσσικές σας ικανότητες με βάση το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις γλώσσες (CEFR) και να κοινοποιείτε τα αποτελέσματά σας σε εργοδότες ή εκπαιδευτικά ιδρύματα, κατά περίπτωση.