Τι είναι το προφίλ Europass;

Το προφίλ Europass είναι ο προσωπικός σας διαδικτυακός χώρος στον οποίο μπορείτε να καταχωρίσετε όλες τις δεξιότητες, τα μαθησιακά αποτελέσματα και την επαγγελματική εμπειρία σας, καθώς και τα επιτεύγματά σας και κάθε άλλη πληροφορία που θεωρείτε σημαντική. Το προφίλ λειτουργεί ως ένας συγκεντρωτικός χώρος για την οργάνωση των πληροφοριών σας. Στο προφίλ σας θα έχετε όλες τις δεξιότητες και τις εμπειρίες σας καταχωρισμένες σε ένα μέρος. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις πληροφορίες που περιέχονται στο προφίλ σας Europass για να δημιουργήσετε βιογραφικά σημειώματα για συγκεκριμένες θέσεις εργασίας ή για εκπαιδευτικά προγράμματα για τα οποία πρόκειται να υποβάλετε αίτηση.