Προγραμμάτισε τη μάθησή σου

Μπορείς να διαμορφώσεις τη μαθησιακή σου διαδρομή και να προγραμματίσεις τις σπουδές σου με τη βοήθεια των εργαλείων Europass. Το Europass μπορεί να σε βοηθήσει να προβληματιστείς και να καταγράψεις τις δεξιότητές σου για να βρεις την κατάλληλη ευκαιρία, είτε μόλις πήρες το απολυτήριό σου είτε ήδη διαθέτεις πλούσια επαγγελματική εμπειρία στην οποία θέλεις να προσθέσεις νέες δεξιότητες. 

Σκέψου ποιες είναι οι δεξιότητές σου

Προτού ξεκινήσεις μια νέα μαθησιακή εμπειρία, είναι σημαντικό να αποτιμήσεις τις προηγούμενες εμπειρίες και δεξιότητες που ήδη διαθέτεις. Έτσι, θα δεις την αξία τους και αυτή θα αποτελεί τον οδηγό σου στις μελλοντικές σου αποφάσεις. Προσπάθησε να συμπεριλάβεις όλες τις δεξιότητες που έχεις αποκτήσει:

  • εκτός της τυπικής εκπαίδευσης ή κατάρτισης,
  • κατά την επαγγελματική σου εμπειρία,
  • με τον εθελοντισμό,
  • την επιγραμμική μάθηση,
  • μέσω των προσωπικών σου ασχολιών και
  • από σχέδια, βραβεία και άλλα επιτεύγματα.
Young woman thinking about her future

Γράψε τους στόχους για τις δεξιότητες, τη μάθηση και τη σταδιοδρομία σου στο Europass

Μπορείς να δημιουργήσεις το δικό σου προσωπικό προφίλ Europass ώστε να καταγράφεις όλες τις δεξιότητες και τις εμπειρίες σου και έτσι να διατηρείς μια σαφή, επικαιροποιημένη εικόνα των επιτευγμάτων σου σε ένα συγκεκριμένο σημείο. Μπορείς να δημιουργήσεις το προσωπικό σου αρχείο με το σύνολο των δεξιοτήτων, των προσόντων και των εμπειριών σου Μπορείς επίσης να προσθέσεις ή να δημιουργήσεις νέες ενότητες στο προφίλ σου για να περιγράψεις σχέδια, επιτεύγματα και προσωπικές ασχολίες.

Στην ενότητα Οι δεξιότητές μου στο προφίλ Europass μπορεί να σου έχεις τη γενική θεώρηση όλων των δεξιοτήτων σου. Το Europass θα αναλύσει τις πληροφορίες στο προφίλ σου και θα σου προτείνει έναν κατάλογο δεξιοτήτων, γνώσεων και ικανοτήτων που αντικατοπτρίζουν την εμπειρία σου.

Στην ενότητα Τα ενδιαφέροντά μου στο προφίλ Europass σου μπορείς να προσδιορίσεις τους μαθησιακούς και επαγγελματικούς στόχους σου καθώς και τα προσωπικά σου ενδιαφέροντα. Μπορείς να ορίσεις δραστηριότητες και θέματα στα οποία επιθυμείς να επικεντρώσεις την προσοχή σου καθώς και το πού θέλεις να υλοποιήσεις τους στόχους αυτούς.

Αναζήτηση στήριξης μέσω των υπηρεσιών της ΕΕ