Πώς να περιγράψω τις ψηφιακές μου δεξιότητες;

Στο προφίλ σας Europass έχετε τη δυνατότητα να απαριθμήσετε και να οργανώσετε σε κατηγορίες τις ψηφιακές σας δεξιότητες. Μπορείτε να δημιουργήσετε κατάλογο με όλες τις ψηφιακές σας δεξιότητες, τα εργαλεία και τα λογισμικά που χειρίζεστε, ενώ παράλληλα μπορείτε να συμπεριλάβετε έργα ή επιτεύγματα για τα οποία είστε περήφανοι. Μπορείτε να περιγράψετε τα εργαλεία που χειρίζεστε κατά την εργασία ή τις σπουδές σας, καθώς επίσης και τα εργαλεία που χειρίζεστε στον ελεύθερο χρόνο σας (π.χ. μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ιστολόγια, διαδικτυακά παιχνίδια). Μπορείτε επίσης να οργανώσετε τις δεξιότητές σας σε διάφορες κατηγορίες, π.χ. να δημιουργήσετε κατηγορία ψηφιακών εργαλείων που χρησιμοποιείτε για τον σχεδιασμό ή κατηγορία για τις δεξιότητες που χρησιμοποιείτε στην εργασία σας. Κι αν υπάρχουν δεξιότητες που επιθυμείτε να αποκτήσετε, δημιουργήστε και για αυτές μια κατηγορία.