Αναζήτησε εκπαιδευτικό προγράμμα (beta version)

Μπορείτε να βρείτε ευκαιρίες μάθησης σε όλες τις χώρες που υποβάλλουν πληροφορίες στο Europass: Βέλγιο-FR, Γερμανία, Ελλάδα, Εσθονία, Ισλανδία, Λετονία, Λιθουανία, Ουγγαρία, Πολωνία, Πορτογαλία, Σερβία, Σλοβενία

Αποτελέσματα
Εμφάνιση 10000 Αποτελέσματα
Sort by

MATHEMATICS

University of Novi Sad, Faculty of Sciences
MATHEMATICS (MATEMATIKA) is a three-year PhD programme (180ECTS) offered by the Faculty of Sciences in Novi Sad.

ARCHITECTURE AND URBANISM

University of Belgrade, Faculty of Architecture
ARCHITECTURE AND URBANISM (ARHITEKTURA I URBANIZAM) is a three-year PhD programme (180ECTS) of academic studies offered by the Faculty of Architecture in Belgrade.

METALLURGICAL ENGINEERING

University of Belgrade, Faculty of Technology and Metallurgy
METALLURGICAL ENGINEERING (METALURŠKO INŽENјERSTVO) is a three-year PhD programme (180ECTS) of academic studies offered by the Faculty of Technology and Metallurgy in Belgrade.

ENGLISH LANGUAGE AND LITERATURE

University of Kragujevac, Faculty of Philology and Arts
ENGLISH LANGUAGE AND LITERATURE (ENGLESKI JEZIK I KNјIŽEVNOST) is an one-year Master programme (60ECTS) of academic studies offered by the Faculty of Philology and Arts in Kragujevac.

MATHEMATICS

University of Novi Sad, Faculty of Sciences
MATHEMATICS (MATEMATIKA) is a three-year PhD programme (180ECTS) of academic studies offered by the Faculty of Sciences in Novi Sad.

MATERIALS ENGINEERING

University of Belgrade, Faculty of Technology and Metallurgy
MATERIALS ENGINEERING (INŽENјERSTVO MATERIJALA) is a three-year PhD programme (180ECTS) of academic studies offered by the Faculty of Technology and Metallurgy in Belgrade.

GRAPHIC ENGINEERING AND DESIGN

University of Novi Sad, Faculty of Technical Sciences
GRAPHIC ENGINEERING AND DESIGN (GRAFIČKO INŽENјERSTVO I DIZAJN) is an one-year Master programme (60ECTS) of academic studies offered by the Faculty of Technical Sciences in Novi Sad.