Το Europass στην υπηρεσία της απασχόλησης και της επιλογής προσωπικού

Οι υπηρεσίες που προσφέρει το Europass είναι ένα χρήσιμο εργαλείο για τους αρμόδιους σε θέματα ανθρωπίνων πόρων και επιλογής προσωπικού καθώς και αρμόδιους σε θέματα επαγγελματικού προσανατολισμού που χρειάζονται αξιόπιστα εργαλεία και πληροφορίες ώστε να κατανοήσουν τις δεξιότητες και τα προσόντα των υποψηφίων που απευθύνονται σε αυτούς.

Απλοποίηση της διαδικασίας προσλήψεων σας

Χρησιμοποιώντας το Europass ως εργαλείο για τις προσλήψεις σας, μπορείτε να ζητήσετε από τους υποψηφίους σας να δημιουργήσουν ένα προφίλ Europass. Οι χρήστες του Europass μπορούν να δημιουργήσουν ένα προφίλ που κάνει μια επισκόπηση όλων των δεξιοτήτων, των προσόντων και της επαγγελματικής τους εμπειρίας. Οι χρήστες μπορούν, εάν το επιθυμούν, να κοινοποιούν έναν σύνδεσμο στο προφίλ τους στους εργοδότες. Το προφίλ τους θα σας δώσει τη δυνατότητα, είτε είστε εργοδότης είτε υπεύθυνος επιλογής προσωπικού, να σχηματίσετε μια άποψη για τις δεξιότητες και τις εμπειρίες των υποψηφίων, που παρουσιάζονται με κατανοητό και δομημένο τρόπο. Με το Europass οι υποψήφιοι μπορούν επίσης να συντάξουν βιογραφικά σημειώματα, συνοδευτικές επιστολές και να τα κοινοποιήσουν σε συνδυασμό με άλλα έγγραφα από το Europass, με την αποστολή ενός απλού συνδέσμου.

Επιπλέον, εάν δημοσιεύσετε την θέση που σας ενδιαφέρει να καλύψετε στην πύλη για την ευρωπαϊκή υπηρεσία απασχόλησης (EURES), το Europass θα επισημάνει στους υποψηφίους τις κενές θέσεις που αντιστοιχούν στο προφίλ δεξιοτήτων τους.

Επιμόρφωση προσωπικού

Το Europass μπορεί επίσης να σας βοηθήσει να στηρίξετε το υπάρχον εργατικό δυναμικό σας ώστε να αναπτύξει τις δεξιότητές του. Το Europass μπορεί να σας βοηθήσει να σχηματίσετε μια σαφή εικόνα των δεξιοτήτων που διαθέτουν τα στελέχη σας, γεγονός που θα σας επιτρέψει να καταλάβετε καλύτερα τις ανάγκες κατάρτισης και επιμόρφωσής τους. Τα μέλη του προσωπικού σας μπορούν να δημιουργήσουν και να ενημερώνουν το προφίλ τους Europass για να τηρούν ένα αρχείο της επαγγελματικής τους εξέλιξης, των επιτευγμάτων και της προόδου τους στο εργασιακό πεδίο. Εάν χρησιμοποιήσετε το Europass στον οργανισμό σας, θα μπορέσετε να αξιοποιήσετε το ανεκμετάλλευτο δυναμικό των υπαλλήλων σας με τη βοήθεια ενός δωρεάν και αξιόπιστου εργαλείου της ΕΕ.

Κατανόηση των δεξιοτήτων και των επαγγελματικών προσόντων

Το Europass σας παρέχει επίσης μια σειρά από άλλα εργαλεία που μπορούν να σας βοηθήσουν να κατανοήσετε τις διάφορες δεξιότητες και επαγγελματικά προσόντα, ιδίως από άλλες χώρες:

  • Το παράρτημα διπλώματος εκδίδεται από ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης και περιγράφει τους τίτλους της ανώτατης εκπαίδευσης (π.χ. βαθμολογία, επιτεύγματα, ίδρυμα) σε τυποποιημένη μορφή.
  • Το συμπλήρωμα πιστοποιητικού Europass εκδίδεται από ιδρύματα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και περιγράφει τα επαγγελματικά προσόντα (π.χ. βαθμολογία , επιτεύγματα, ίδρυμα) σε τυποποιημένη μορφή.
  • Η κινητικότητα Europass περιγράφει τις διεθνείς εμπειρίες και δεξιότητες που αποκτούν οι σπουδαστές κατά τη διάρκεια των σπουδών τους, της εργασίας ή της εθελοντικής εμπειρίας τους στο εξωτερικό.

Μπορείτε να ζητήσετε να σας υποβληθούν τα έγγραφα αυτά στο πλαίσιο των αιτήσεων υποψηφιότητας για μελλοντικές θέσεις εργασίας.

Ψηφιακά διαπιστευτήρια Europass

To πλαίσιο ψηφιακών διαπιστευτηρίων Europass επιτρέπει στα εκπαιδευτικά ιδρύματα να εκδίδουν ψηφιακούς, απαραβίαστους τίτλους και άλλα διαπιστευτήρια μάθησης. Με τα ψηφιακά διαπιστευτήρια Europass, οι εκπαιδευόμενοι, οι εργοδότες, τα ιδρύματα εκπαίδευσης και κατάρτισης και άλλοι εξουσιοδοτημένοι οργανισμοί διαθέτουν έναν απλό και αξιόπιστο τρόπο για να ελέγχουν την αυθεντικότητα των ψηφιακών διαπιστευτηρίων. Σας επιτρέπουν να επιβεβαιώνετε την αυθεντικότητα των προσόντων που διαθέτουν οι υποψήφιοι και το προσωπικό σας. Τα ψηφιακά διαπιστευτήρια Europass ισοδυναμούν από νομική άποψη με έντυπα πιστοποιητικά στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όλα τα βασικά στοιχεία της υποδομής τους είναι ανοιχτά και δωρεάν. Διαβάστε περισσότερα σχετικά με τα ψηφιακά διαπιστευτήρια Europass

Βοηθήστε μας να προωθήσουμε το Europass

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιθυμεί το Europass να γίνει μια πολύτιμη και ευρέως χρησιμοποιούμενη υπηρεσία μεταξύ των εργοδοτών, των αρμόδιων για θέματα επιλογής προσωπικού και των φορέων επιμόρφωσης προσωπικού.

Επικοινωνήστε μαζί μας με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο για να μας πείτε τα σχόλιά σας ή για να μας υποβάλετε τις ερωτήσεις σας σχετικά με το Europass.

Photo of a ma with eyestightly closed and arms folded up crossing fingers on both hands as if awaiting good news.

Staff development

Europass can also be used to support the skills development of your current workforce. Europass can help you get a clear picture of the skills of employees in your organisation, which will give you a great insight into your training and development needs. Employees can build and update their Europass profile to keep a record of their professional development, achievements and progress at work. Implementing Europass in your organisation can unlock the hidden human potential of your organisation by using a free and trustworthy EU tool.

 

Europass Digital Credentials 

The Europass Digital Credentials framework allows education institutions to issue digital, tamper-proof qualifications and other learning credentials. With Europass Digital Credentials, learners, employers, education and training institutions and other authorised bodies have a simple and trustworthy way of checking the authenticity of digital credentials. They offer a way for you to confirm the authenticity of the qualifications of applicants and staff. Europass digital credentials are legally equivalent to paper-based certificates across the European Union and all components of the infrastructure are open and free. Read more about Europass Digital Credentials.

Help in promoting Europass!

The European Commission aims to make Europass a valued and widely used service among employers, recruiters and staff development organisations.

Contact via email for feedback or questions on Europass.

Understanding Skills and Qualifications

Europass also offers a number of other tools that can help you understand skills and qualifications, including when you need to understand qualifications from other countries:

  • The Diploma Supplement is issued by higher education institutions and describes higher education qualifications (e.g. grades, achievements, institution) in a standard format.
  • The Europass Certificate Supplement is issued by vocational education and training (VET) institutions and describes vocational qualifications (e.g. grades, achievements, institution) in a standard format.
  • The Europass Mobility describes international experiences and skills developed while students are studying, working or volunteering abroad.

You can ask for these documents as part of applications for future vacancies.