Πτυχίο Μηχανικού Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων Τεχνολογικής Εκπαίδευσης. Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων Τεχνολογικής Εκπαίδευσης. Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών. Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα (Τ.Ε.Ι. Πειραιά).

Language

el

Thematic Area:

Σχεδιασμός και διαχείριση βάσεων δεδομένων και δικτύων

Ανάπτυξη και ανάλυση λογισμικού και εφαρμογών

Course information

Ο πτυχιούχος του Τμήματος διαθέτει τις παρακάτω:

Γνώσεις:
- Περιγράφει τις βασικές μαθηματικές και φυσικές έννοιες που χρησιμοποιούνται στη Μηχανική.
- Αναλύει τη λειτουργία κυκλωμάτων και μικροηλεκτρονικών διατάξεων.
- Αναγνωρίζει τεχνολογίες προγραμματισμού.
- Αναγνωρίζει θέματα αρχιτεκτονικής υπολογιστών, λειτουργικών συστημάτων, βάσεων δεδομένων, δικτύων.
- Αναγνωρίζει θέματα επεξεργασίας σήματος, εικόνας, συστημάτων αυτομάτου ελέγχου, ρομποτικής.
- Περιγράφει τις τεχνολογίες περιβάλλοντος, τηλε-εκπαίδευσης.

Δεξιότητες:
- Σχεδιάζει μικροηλεκτρονικά κυκλώματα και κυκλώματα με μικροελεγκτές.
- Κατασκευάζει προγράμματα εφαρμογών σε διάφορες γλώσσες προγραμματισμού.
- Διαχειρίζεται υπολογιστικά συστήματα, βάσεις δεδομένων, δίκτυα. - Σχεδιάζει και διαχειρίζεται τη λειτουργία συστημάτων αυτομάτου ελέγχου και ρομποτικής.
- Σχεδιάζει και κατασκευάζει διαδικτυακές εφαρμογές.
- Χρησιμοποιεί διαδικτυακές εφαρμογές και εξασφαλίζει την ασφάλεια των δικτύων.
- Συντηρεί υπολογιστικά συστήματα και συστήματα δικτύων.

Ικανότητες:
- Λειτουργεί αυτόνομα υπολογιστικά συστήματα, δίκτυα υπολογιστών, συστήματα αυτομάτου ελέγχου, τηλεπικοινωνιακά συστήματα.
- Εφαρμόζει δικτυακές και διαδικτυακές εφαρμογές.
- Χρησιμοποιεί και εφαρμόζει αλγορίθμους σε συστήματα για τη βιομηχανία, την ιατρική, το ηλεκτρονικό εμπόριο, το περιβάλλον, την τηλε-εκπαίδευση.

Qualification Awarded

EQF Level

6

Awarding Activities

Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα (Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ)

Provider

Name: EOPPEP

Τόπος

Nuts Code: EL

Iso Alpha Code 3: GRC