Hvad skete der med Europass-sprogpasset?

Europass-sprogpasset blev oprettet som et af Europass-dokumentskabelonerne i 2004. Det var beregnet til at bruge som et selvevalueringsredskab angående sprogkundskaber og -kvalifikationer.

I det nuværende Europass er sprogpasset blevet integreret i Europass-profilen i form af et afsnit, der hedder sprogfærdigheder. Du kan stadig lave en selvvurdering af dine sprogkundskaber baseret på den fælles europæiske referenceramme for sprog og dele resultatet med arbejdsgivere eller uddannelsesinstitutioner.