europass

Have time for a quick survey?

We want to provide you with the best experience, so your feedback is very valuable to us. All you need to do is answer 5 simple questions

Takes 3 minutes

or

Europass til karriere- og uddannelsesvejledning

Europass giver karriererådgivere og uddannelsesvejledere en række flersprogede værktøjer og nyttig information, som de kan bruge til at hjælpe folk med at planlægge deres en karriere og læring.

Europass-platformen, der forvaltes af Europa-Kommissionen, er en række gratis onlineredskaber til og informationer om livslang læring og karriereudvikling. Til sammen er de en værdifuld ressource dels for enkeltpersoner, dels for rådgivere og vejledere, når de hjælper og informerer folk, der er interesserede i at studere, uddanne sig, arbejde eller udføre frivilligt arbejde i Europa.

En onlineplatform, der fremmer personlig og faglig vækst

Planlægning af uddannelses- og karriereforløb kræver ikke kun støtte fra vejledere, men også opdateret information og værktøjer, der understøtter beslutningerne.

Europass tilbyder gratis onlineværktøjer og -information, som de folk kan bruge på alle trin i deres uddannelse og karriere. Den nye Europass-profil gør det muligt for brugerne at beskrive, dokumentere og dele færdigheder, kvalifikationer og erfaringer fra alle faser af deres liv. Den hjælper dem til at finde det rette arbejde eller kursus ved at foreslå relevante muligheder, der svarer til deres færdigheder og erfaring. De gratis onlineværktøjer til refleksion, adgangen til informationer til oplysninger og muligheden for at gemme og vise det digitale Europass-bevis er nogle af vigtigste funktioner i profilen.

Europass er en lettilgængelig tjeneste, der opfylder forskellige brugergruppers behov på 30 forskellige europæiske sprog.

 

Forenklet kommunikation mellem klienten og vejlederen

Karriererådgivere, uddannelsesvejledere og andre fagfolk kan bruge Europass' værktøjer og informationer til flere formål i arbejdet med deres klienter. Rådgiverne og vejlederne kan hjælpe deres klienter med at færdiggøre deres Europass-profil og få et fuldstændigt billede af deres færdigheder, kvalifikationer og interesser. Klienterne kan modtage kursus- og jobforslag på grundlag af oplysningerne i deres profil. De kan også nemt dele informationer fra deres profil med deres rådgiver eller vejleder, og dermed i højere grad få den karriere- og uddannelsesvejledning, de har brug for.

Europass har den nyeste information om læring i Europa og arbejde i Europa, som kan bruges til at hjælpe klienterne. Rådgivere og vejledere kan på Europass-platformen desuden finde opdateret information om:

 

Europass har også landesider med oplysninger om europæiske og nationale tjenester, informationskilder og netværk, der kan være nyttige for klienterne.

 

Europass er et vejledende redskab, som understøtter karriereudvikling og livslang læring, og som gør det lettere at finde nye muligheder for job, uddannelse og udlandsophold. Europass er gratis og kan bruges af rådgivere og vejledere til at hjælpe forskellige typer klienter – og dermed fremmer de inklusion, brugerdeltagelse og adgang til selvudvikling for alle.

Woman pointing at a white board with sticky notes about learning and skills

EU vil reklamere for Europass over for studerende, arbejdstagere, jobsøgende og frivillige

Europa-Kommissionen arbejder sammen med de deltagende lande og forskellige interessenter og eksperter i hele EU om at udvikle og slå til lyd for brugen af Europass. Vejledere inden for uddannelse og beskæftigelse spiller en nøglerolle med hensyn til at bruge Europass til at hjælpe forskellige målgrupper og vise dem, at Europass kan tilpasses forskellige behov.

Kontakt os med feedback eller spørgsmål om Europass.