Europass for beskæftigelse og ansættelse

De tjenester, der tilbydes via Europass, er nyttige ressourcer for HR-medarbejdere, rekrutteringsvirksomheder, ledere, der skal ansætte folk, og karriererådgivere, som har brug for pålidelige værktøjer og oplysninger, der gør det nemmere at forstå jobansøgernes kvalifikationer.

Forenkling af ansættelsesprocessen

Ved at bruge Europass som dit rekrutteringsværktøj kan du bede jobansøgere om at oprette en Europass-profil. Europass-brugernes profil giver et overblik over alle deres færdigheder, kvalifikationer og erfaringer. De kan dele et link til deres profil med arbejdsgivere, hvis de ønsker det. Profilen giver dig som arbejdsgiver eller medarbejder i en rekrutteringsvirksomhed mulighed for at se ansøgernes færdigheder og erfaring præsenteret på en forståelig og struktureret måde. Ansøgere kan med Europass også oprette CV'er og følgebreve og dele dem og andre dokumenter fra Europass via ét enkelt link.

Desuden vil Europass, hvis du slår en stilling op på portalen for Den Europæiske Beskæftigelsestjeneste (Eures), gøre jobsøgende med en matchende profil opmærksom den.

Medarbejderudvikling

Europass kan også bruges til at understøtte udviklingen af færdigheder i din nuværende arbejdsstyrke. Europass kan hjælpe dig med at få et klart billede af medarbejdernes kvalifikationer, så du får en yderst nyttig indsigt i organisationens behov for uddannelse og udvikling. Medarbejderne kan oprette og opdatere deres Europass-profil og på den måde registrere deres faglige udvikling, resultater og fremskridt på arbejdet. Ved at bruge dette gratis og pålidelige EU-værktøj i din organisation kan du finde og udnytte det skjulte menneskelige potentiale i din organisation.

Forståelse af færdigheder og kvalifikationer

Europass tilbyder også en række andre værktøjer, der kan hjælpe dig med at forstå ansøgeres og medarbejderes færdigheder og kvalifikationer, bl.a. dem de har opnået i andre lande:

  • Tillæg til eksamensbeviser udstedes af videregående uddannelsesinstitutioner og beskriver kvalifikationer/eksamener (f.eks. akademiske grader, resultater og institution) i et standardformat.
  • Europasstillæg til erhvervsuddannelsesbeviser udstedes af erhvervsuddannelsesinstitutioner og beskriver kvalifikationer/eksamener (f.eks. akademiske grader, resultater og institution) i et standardformat.
  • Europass-mobilitetsbeviset beskriver de internationale erfaringer og færdigheder, ansøgeren/medarbejderen har opnået i forbindelse med studier, arbejde eller frivilligt arbejde i udlandet.

Du kan bede om, at disse dokumenter i indgår i ansøgninger om fremtidige ledige job.

Det digitale Europass-bevis

Det digitale Europass-bevis gør det muligt for uddannelsesinstitutionerne at udstede digitale eksamensbeviser og andre læringscertifikater, som der ikke kan svindles med. Med det digitale Europass-bevis har studerende, arbejdsgivere, uddannelsesinstitutioner og andre bemyndigede organer en enkel og pålidelig metode til at kontrollere digitale bevisers ægthed. Og det giver dig mulighed for at bekræfte ægtheden af ansøgeres og medarbejderes eksamensbeviser. Det digitale Europass-bevis er juridisk set på lige fod med papirbaserede eksamensbeviser og certifikater i hele EU, og brugen af det er åben og gratis for alle. Læs mere om det digitale Europass-bevis.

Hjælp til at bruge Europass

Europa-Kommissionen ønsker at gøre Europass til en værdsat og udbredt tjeneste for arbejdsgivere, rekrutteringsvirksomheder og personaleudviklingsorganisationer.

Du kan kontakte os via e-mail med feedback og spørgsmål om Europass.

Photo of a ma with eyestightly closed and arms folded up crossing fingers on both hands as if awaiting good news.

Staff development

Europass can also be used to support the skills development of your current workforce. Europass can help you get a clear picture of the skills of employees in your organisation, which will give you a great insight into your training and development needs. Employees can build and update their Europass profile to keep a record of their professional development, achievements and progress at work. Implementing Europass in your organisation can unlock the hidden human potential of your organisation by using a free and trustworthy EU tool.

 

Europass Digital Credentials 

The Europass Digital Credentials framework allows education institutions to issue digital, tamper-proof qualifications and other learning credentials. With Europass Digital Credentials, learners, employers, education and training institutions and other authorised bodies have a simple and trustworthy way of checking the authenticity of digital credentials. They offer a way for you to confirm the authenticity of the qualifications of applicants and staff. Europass digital credentials are legally equivalent to paper-based certificates across the European Union and all components of the infrastructure are open and free. Read more about Europass Digital Credentials.

Help in promoting Europass!

The European Commission aims to make Europass a valued and widely used service among employers, recruiters and staff development organisations.

Contact via email for feedback or questions on Europass.

Understanding Skills and Qualifications

Europass also offers a number of other tools that can help you understand skills and qualifications, including when you need to understand qualifications from other countries:

  • The Diploma Supplement is issued by higher education institutions and describes higher education qualifications (e.g. grades, achievements, institution) in a standard format.
  • The Europass Certificate Supplement is issued by vocational education and training (VET) institutions and describes vocational qualifications (e.g. grades, achievements, institution) in a standard format.
  • The Europass Mobility describes international experiences and skills developed while students are studying, working or volunteering abroad.

You can ask for these documents as part of applications for future vacancies.