Europass for uddannelse og kurser

Europass er en værdifuld ressource for både studerende, dimittender og uddannelsesinstitutioner i Europa. Kommissionen forvalter Europass-platformen, som er en række onlineværktøjer og en masse nyttig information om karriereudvikling og livslang læring.

Det europæiske redskab til karriere og studier

Europass er et flersproget redskab, der gør det muligt for dine studerende og fremtidige studerende at dokumentere alle deres færdigheder, kvalifikationer og erfaringer på ét sted. Europass-brugere kan oprette en sikker personlig onlineprofil, hvor de identificerer deres mål og holder styr på alle deres læringsresultater.

De studerende kan også bruge profilen i forbindelse med deres studier til at registrere deres projekter, resultater og fremskridt.

Potentielle studerende kan dele deres profil, CV'er og andre dokumenter via Europass, og dermed på en klar og letforståelig måde orientere om dig om deres færdigheder, kvalifikationer og erfaringer.

Europass giver dig også en række andre værktøjer, du kan bruge for at hjælpe dine studerende med at beskrive deres færdigheder og kvalifikationer:

  • Tillæg til eksamensbeviser udstedes af videregående uddannelsesinstitutioner og beskriver kvalifikationer/eksamener (f.eks. akademiske grader, resultater og institution) i et standardformat.
  • Europasstillæg til erhvervsuddannelsesbeviser udstedes af erhvervsuddannelsesinstitutioner og beskriver kvalifikationer/eksamener (f.eks. akademiske grader, resultater og institution) i et standardformat.
  • Europassmobilitetsbeviset beskriver de internationale erfaringer og færdigheder, den studerende har opnået i forbindelse med studier, arbejde eller frivilligt arbejde i udlandet.

Information om studieophold og karriere i Europa

Europass giver studerende og elever mulighed for at planlægge deres læring, karriere og udlandsophold på 29 sprog.

Uddannelsesinstitutioner kan også få adgang til oplysninger om:

Europass har også landesider med information om europæiske og nationale tjenester, uddannelse og arbejde i Europa.

Det digitale Europass-bevis

Det digitale Europass-bevis gør det muligt for uddannelsesinstitutionerne at udstede digitale eksamensbeviser og andre læringscertifikater, som der ikke kan svindles med. Med det digitale Europass-bevis har studerende, arbejdsgivere, uddannelsesinstitutioner og andre bemyndigede organer en enkel og pålidelig metode til at kontrollere digitale bevisers ægthed. Det digitale Europass-bevis er juridisk set på lige fod med papirbaserede eksamensbeviser og certifikater i hele EU, og brugen af det er åben og gratis for alle. Læs mere om, hvad dine muligheder er

Udbredelse af Europass

Kommissionen arbejder sammen med de deltagende lande, interessenter og eksperter i hele EU om at videreudvikle og fremme brugen af Europass. Uddannelsesinstitutioner, politiske beslutningstagere og eksperter spiller en central rolle med hensyn til at anvende Europass til at hjælpe forskellige målgrupper og vise, hvordan Europass kan tilpasses forskellige behov.

Kontakt os med feedback eller spørgsmål om Europass.

Information on studying and learning in Europe

Europass offers a variety of information, in 29 languages, for students and learners to plan their learning, career and mobility.

Education and training institutions can also access information on:

Europass also offers country pages with information on European and national-level services, information on learning and working in Europe.

Man sitting next to a laptop and a suitcase, and reading a book

Europass Digital Credentials

The Europass Digital Credentials framework allows institutions to issue digital, tamper-proof qualifications and other learning credentials. With Europass Digital Credentials, learners, employers, education and training institutions and other authorised bodies have a simple and trustworthy way of checking the authenticity of digital credentials. Europass digital credentials are legally equivalent to paper-based certificates across the European Union and all components of the infrastructure are open and free. Find out more about how you can get involved

Promoting Europass

The European Commission is working with participating countries, stakeholders and experts across the EU to develop and promote Europass. Education and training institutions, as well as policymakers and experts, play a key role in using Europass to help diverse audiences and show the potential for Europass to adapt to different needs.

Contact us for feedback or questions on Europass.