Jaké služby vám může poskytnout EURES?

Síť EURES pomáhá uchazečům o práci najít zaměstnání a zaměstnavatelům přijímat zaměstnance z celé Evropy.

Přestěhovat se do kterékoli země EU, Švýcarska, na Island, do Lichtenštejnska, Norska a Spojeného království vám umožňuje jedno z nejdůležitějších práv občanů EU: volný pohyb pracovníků.

Síť EURES pomáhá uchazečům o práci najít zaměstnání a zaměstnavatelům najít vhodné uchazeče z celé Evropy.

Na portálu EURES je k dispozici široká škála podpůrných služeb poskytovaných více než 1 000 poradců EURES, kteří pracují v členských a partnerských organizacích EURES.

Služby sítě EURES pro uchazeče o zaměstnání a zaměstnavatele zahrnují:

  • hledání shody mezi nabídkami volných pracovních míst a životopisy na portálu EURES
  • poskytování informací, poradenství a dalších podpůrných služeb pracovníkům a zaměstnavatelům
  • poskytování informací o životních a pracovních podmínkách v zemích EURES
  • zvláštní podpůrné služby pro příhraniční pracovníky a zaměstnavatele v příhraničních regionech
  • individualizované nabídky pracovních míst v konkrétních fázích vašeho profesního života, např. v rámci programů „Tvoje první práce přes EURES“ a „Reactivate“
  • možnost organizace setkání budoucího zaměstnavatele a zaměstnance prostřednictvím platformy Evropské (online) dny pracovních příležitostí a
  • pomoc po získání pracovního místa, jako je jazyková příprava a podpora integrace v cílové zemi.

Navštivte portál EURES, kde se dozvíte více o službách, které jsou vám k dispozici. Na stránce EURES ve vaší zemi najdete kontakty na členské a partnerské organizace. Také můžete kontaktovat přímo poradce EURES, a to telefonicky, e-mailem nebo na chatu.