europass

Have time for a quick survey?

We want to provide you with the best experience, so your feedback is very valuable to us. All you need to do is answer 5 simple questions

Takes 3 minutes

or

Europass - Mobilita

Co to je

Dokument pro záznam znalostí a dovedností získaných v jiné evropské zemi. Příklady:

  • pracovní či studijní stáž v zahraniční firmě/škole;
  • semestr na VŠ v rámci výměnného programu;
  • dobrovolnou práci v nevládní organizaci.

Komu je dokument určen

Komukoli, kdo vycestuje do jiné evropské země za účelem studia nebo získání pracovních zkušeností, bez ohledu na věk nebo stupeň vzdělání.

Kdo dokument vyplňuje

Dvě partnerské organizace účastnící se projektu mobility, první v zemi původu a druhá v hostitelské zemi.

Partnery mohou být univerzity, školy, centra odborné přípravy, podniky, nevládní organizace atd.

Kde lze dokument získat

Kontaktujte, prosím, organizaci, která Vás vysílá do zahraničí, a požádejte ji, aby se obrátila na své Národní centrum Europass.

Templates

Instructions