europass

Have time for a quick survey?

We want to provide you with the best experience, so your feedback is very valuable to us. All you need to do is answer 5 simple questions

Takes 3 minutes

or

Europass v oblasti vzdělávání a odborné přípravy

Europass je cenným zdrojem informací jak pro studenty a absolventy, tak i pro instituce vzdělávání a odborné přípravy v Evropě. Platformu Europass, která nabízí soubor bezplatných online nástrojů a informací o celoživotním učení a rozvoji kariéry, spravuje Evropská komise.

Evropský nástroj pro plánování kariéry a studií

Europass je mnohojazyčný nástroj, jenž studentům (současným i budoucím) umožní uložit si na jednom místě veškeré informace o svých dovednostech, kvalifikaci a zkušenostech. Uživatelé Europassu si mohou vytvořit zabezpečený osobní profil, naplánovat si své cíle a ukládat si doklady o svém vzdělání a výsledcích.

Studenti mohou profil využít i v průběhu svých studií k vedení záznamů o projektech, oceněních a dosaženém pokroku.

Budoucí studenti mohou prostřednictvím Europassu svůj profil, životopis a další dokumenty sdílet a díky tomu jasně ukázat, jaké mají dovednosti, kvalifikaci a zkušenosti.

Europass rovněž nabízí řadu dalších nástrojů, které pomáhají studentům dovednosti a kvalifikaci prezentovat:

  • Dodatek k diplomu, který vydávají vysokoškolské instituce, uvádí užitečné informace o vysokoškolské kvalifikaci ve standardním formátu (např. stupeň dosaženého vzdělání, výsledky, instituce).
  • Europass-dodatek k osvědčení, který vydávají instituce odborného vzdělávání a přípravy, uvádí užitečné informace o odborné kvalifikaci ve standardním formátu (např. stupeň dosaženého vzdělání, výsledky, instituce).
  • Europass-mobilita popisuje praxi a dovednosti získané v zahraničí během studijního, pracovního nebo dobrovolnického pobytu.

 

Informace o možnostech studia a odborného vzdělávání v Evropě

Díky celé škále informací, které Europass nabízí ve 29 jazycích, si mohu studenti naplánovat další vzdělávání, kariéru a mobilitu.

Instituce odborného vzdělávání a přípravy mají rovněž přístup k informacím o:

Na portálu Europass lze rovněž najít stránky věnované jednotlivým zemím, které uvádějí informace o službách poskytovaných na evropské a vnitrostátní úrovni a o studijních a pracovních příležitostech v Evropě.

Man sitting next to a laptop and a suitcase, and reading a book

Digitální certifikáty Europass

Rámec digitálních certifikátů Europass umožňuje institucím vydávat digitální nezfalšovatelná osvědčení o kvalifikaci a vzdělání. Studující, zaměstnavatelé, instituce vzdělávání a odborné přípravy a další oprávněné subjekty tak mají k dispozici jednoduchý a důvěryhodný způsob kontroly pravosti digitálních certifikátů. Digitální certifikáty Europass jsou v celé Evropské unii právně rovnocenné osvědčením v papírové podobě a všechny složky této infrastruktury jsou volně dostupné a bezplatné. Více informací o tom, jak tuto službu využít.

Propagace Europassu

Evropská komise spolupracuje se zúčastněnými zeměmi, stranami a odborníky v celé EU s cílem Europass dále rozvíjet a propagovat. Používání Europassu ze strany institucí vzdělávání a odborné přípravy, tvůrců politik a odborníků je nesmírně důležité, protože tím pomáhají různým cílovým skupinám a ukazují, že se Europass dokáže přizpůsobit různým potřebám.

Máte-li nějaké připomínky nebo dotazy týkající se Europassu, kontaktujte nás.

Find support through EU services