europass

Have time for a quick survey?

We want to provide you with the best experience, so your feedback is very valuable to us. All you need to do is answer 5 simple questions

Takes 3 minutes

or

Co jsou digitální certifikáty

Digitální certifikáty Europass popisují dosažené vzdělání. Mohou obsahovat údaje o aktivitách, hodnocení a profesním oprávnění, jakož i kvalifikaci.

 

Evropská komise vyvíjí infrastrukturu digitálních certifikátů Europass (EDCI), aby zajistila jejich efektivnost a zabezpečení a aby byly tyto certifikáty reprezentující kvalifikaci a další studijní výsledky uznávány v celé Evropě.

Infrastruktura digitálních certifikátů Europass (EDCI) je nyní ve vývoji. EDCI bude podporovat služby ověřování pravosti veškerých digitálních dokumentů nebo prohlášení o dovednostech a kvalifikacích, jak je uvedeno v čl. 4 odst. 6 rozhodnutí, které se týká Europassu.

Certifikát je zdokumentované prohlášení obsahující informace o dané osobě. Vydává ho vzdělávací organizace po absolutoriu vzdělávacího programu.

Digitální certifikáty Europass popisují dosažené vzdělání. Například:

Výhody

Jakožto digitální soubor mohou certifikáty obsahovat řadu důležitých informací, které pomohou při uznání a porozumění certifikátu ze strany zaměstnavatelů a jiných institucí. Oproti dokladům v tištěné podobě mají digitální certifikáty Europass i další výhody: snižují administrativní zátěž jak studentům a absolventům, tak i poskytovatelům a firmám v oblasti vzdělávání a odborné přípravy. Digitální certifikáty Europass rovněž zabraňují falšování dokumentů a odstraňují papírování.

Digitální certifikáty Europass je možné okamžitě ověřit. Příjemce si může automaticky ověřit informace v něm obsažené, jako je totožnost certifikačního orgánu nebo kvalita určité kvalifikace.

Digitální certifikáty Europass jsou podepsány elektronickou pečetí, což znamená, že se na ně vztahuje právní presumpce pravosti v celé EU, jakož i rovnocennosti s listinnými doklady, které obsahují tytéž informace.

Vývoj

Komise vyvíjí nástroje, software a služby, které budou součástí infrastruktury digitální certifikátů Europass. Pilotního projektu digitálních certifikátů se účastní 18 zemí, které je testují na národní úrovni. Na této stránce budeme o tomto projektu průběžně zveřejňovat aktuální informace.

Technické údaje o digitálních certifikátech Europass

Informace o digitálních certifikátech Europass pro účastníky vzdělávání

    • aktivity (např. absolvované předměty)
    • hodnocení (např. projekty)
    • výsledky (např. získané dovednosti) 
    • profesní oprávnění (např. povolení k výkonu lékařského povolání)
    • odborná způsobilost