europass

Have time for a quick survey?

We want to provide you with the best experience, so your feedback is very valuable to us. All you need to do is answer 5 simple questions

Takes 3 minutes

or

Dodatek k diplomu

Jste čerstvým absolventem? Máte vysokoškolské vzdělání, např. bakalářský nebo magisterský titul? Dodatek k diplomu vám pomůže prezentovat vaši kvalifikaci v celé Evropě.

Co znamená dodatek k diplomu?

Dodatek k diplomu je dokument, v němž jsou uvedeny informace, které zaměstnavatelům a vzdělávacím institucím umožní lépe porozumět úrovni vaší kvalifikace.

Pokud se v zahraničí ucházíte o zaměstnání nebo se přihlásíte na kurz, bývá někdy obtížné vysvětlit, jaký obor a předměty jste studovali. A právě v takové situaci vám pomůže dodatek k diplomu.

Jaké informace obsahuje?

Dodatek k diplomu uvádí informace o vašich studijních výsledcích, včetně kreditů a známek, a o tom, co jste se naučili.

Obsahuje tyto informace: 

  • typ a úroveň dosažené kvalifikace
  • jméno instituce, která kvalifikaci vydala
  • obsah kurzu a přehled studijních výsledků
  • údaje o vnitrostátním vzdělávacím systému

Tyto informace umožní zaměstnavatelům a vzdělávacím institucím lépe pochopit vaši kvalifikaci a vám se tak otevřou další možnosti vzdělávání a profesního růstu.

Jak získat dodatek k diplomu?

O vydání dodatku k diplomu můžete požádat instituci vysokoškolského vzdělávání, kterou jste absolvovali.

Absolventi z více než 40 zemí mají právo obdržet dodatek k diplomu automaticky, a to bezplatně. Dodatek se vždy zdarma vydává také v jednom z velkých evropských jazyků.

Příklady dodatku k diplomu

Diplom + dodatek k diplomu = skvělá kombinace při podávání žádostí o pracovní místo nebo přihlášek na kurz v jiné evropské zemi.