europass

Have time for a quick survey?

We want to provide you with the best experience, so your feedback is very valuable to us. All you need to do is answer 5 simple questions

Takes 3 minutes

or

Europass v oblasti kariérového poradenství

Europass poskytuje kariérovým poradcům vícejazyčné nástroje a odborné informace, které jim umožňují pomáhat s plánováním vzdělávání a orientací profesní dráhy jejich klientů.

Platforma Europass, kterou spravuje Evropská komise, nabízí soubor bezplatných online nástrojů a informací o celoživotním učení a rozvoji kariéry. Tyto nástroje a informace jsou velmi užitečné pro jednotlivce i poradce poskytující pomoc a informace svým klientům, kteří mají zájem o studium, odbornou přípravu, práci a dobrovolnickou činnost v Evropě.

Online platforma pro osobní a profesní růst

K plánování vzdělávání a profesní dráhy je nutná nejen pomoc od kariérového poradce, ale také aktuální informace a nástroje, na jejichž základě je možné činit rozhodnutí.

Europass nabízí bezplatný soubor online nástrojů a informací, které pomáhají s plánováním vzdělávání a profesní dráhy. V profilu Europass může uživatel zaznamenávat a prezentovat údaje o svých dovednostech, kvalifikaci a zkušenostech v každé fázi svého života a tyto údaje sdílet. Profil pomáhá uživatelům při hledání odpovídajících pracovních míst nebo kurzů tím, že jim navrhuje příležitosti, které odpovídají jejich dovednostem a praxi. Jeho bezplatné online nástroje umožňují dosavadní zkušenosti vyhodnotit, získat přístup k užitečným informacím a ukládat si a prezentovat digitální certifikáty.

Europass byl navržen tak, aby byl přístup k němu co nejjednodušší a aby splňoval potřeby různých skupin uživatelů (je k dispozici v 30 evropských jazycích).

 

Jednodušší komunikace mezi klientem a kariérovým poradcem

Kariéroví poradci a další odborníci mohou používat nástroje a informace Europassu ve prospěch svých klientů různými způsoby. Poradce může pomoci s vytvořením profilu Europass, aby klient získal úplný obrázek o svých dovednostech, kvalifikacích a zájmech. Na základě informací uvedených v profilu pak může uživatel Europassu dostávat tipy na vzdělávací kurzy a pracovní místa. Informace z profilu může také s kariérovým poradcem sdílet a získat tak relevantní rady v oblasti profesního rozvoje a vzdělávání.

Europass nabízí informace o možnostech vzdělání a pracovních příležitostech v Evropě, které může poradce využít při konzultacích s klienty. Kariéroví poradci zde také najdou aktuální informace o:

 

Na portálu Europass lze rovněž najít stránky věnované jednotlivým zemím, které uvádějí informace o službách poskytovaných na evropské a vnitrostátní úrovni, o zdrojích informací a sítích s podobným zaměřením.

 

Cílem Europassu je stát se nástrojem, který bude radit s orientací celoživotního učení a usnadňovat hledání nových příležitostí v oblasti práce, vzdělávání a mobility. Europass je bezplatný a kariéroví poradci jej mohou využít ve své práci s různými skupinami klientů. Podporuje tak začleňování, participaci a přístupnost.

Woman pointing at a white board with sticky notes about learning and skills

Propagace Europassu u studujících, pracovníků, uchazečů o zaměstnání a dobrovolníků

Evropská komise spolupracuje se zúčastněnými zeměmi, stranami a odborníky v celé EU s cílem Europass dále rozvíjet a propagovat. Používání Europassu ze strany kariérových poradců ve školství a na trhu práce je nesmírně důležité, protože díky němu mohou pomáhat různým cílovým skupinám a ukázat, že se Europass dokáže přizpůsobit různým potřebám.

Máte-li nějaké připomínky nebo dotazy týkající se Europassu, kontaktujte nás.