europass

Have time for a quick survey?

We want to provide you with the best experience, so your feedback is very valuable to us. All you need to do is answer 5 simple questions

Takes 3 minutes

or

Frequently Asked Questions

2FA-FAQ

I am already using eID to log in to Europass. Do I need to activate it as a second factor?

No, if you are already using eID to sign in to Europass, you can continue logging in as you have previously. You do not need to activate two factor authentication separately.

How do I activate eID as a second factor for authentication?

To link your eID (electronic ID) to your EU Login account:

  • Log into your EU login account,
  • Go to your settings and click on Link my eID.

This option can link your national electronic identity card to your EU Login account.

Then, complete the process according to the steps explained in the instructions document.

ŠABLONY EUROPASS

Co je společný evropský referenční rámec pro jazyky (CEFR)?

Společný evropský referenční rámec pro jazyky je dokument Rady Evropy umožňující hodnotit a porovnávat znalosti cizích jazyků. Poskytuje metodiku učení, výuky a posuzování, která platí pro všechny jazyky v Evropě. Zahrnuje šest referenčních úrovní, které se používají v celé Evropě ke stanovení stupně jazykových znalostí. V profilu Europass se používá stupnice CEFR pro sebehodnocení, která uživatelům pomáhá posoudit jejich jazykové znalosti.

Co je Europass mobilita?

Europass mobilita vám umožní prezentovat dovednosti, které jste získali během pobytu v zahraničí.

Co je Europass-dodatek k osvědčení?

Europass-dodatek k osvědčení popisuje jasným a jednotným způsobem vaši odbornou kvalifikaci.

Co je dodatek k diplomu?

Europass-dodatek k osvědčení popisuje jasným a jednotným způsobem vaše vysokoškolské vzdělání.

Kam se poděl Europass-jazykový pas?

Europass-jazykový pas byl zaveden v roce 2004 jako jedna ze šablon dokladu Europass a sloužil k sebehodnocení jazykových dovedností a znalostí.

Nyní tvoří součást profilu Europass, konkrétně jako oddíl nazvaný „jazykové dovednosti“. Stále máte možnost si svoje jazykové znalosti ohodnotit podle společného evropského referenčního rámce pro jazyky (CEFR) a výsledek sdělit zaměstnavateli nebo instituci vzdělávání a odborné přípravy.

Jak mohu posoudit, jaké mám jazykové dovednosti?

V profilu Europass si můžete jazykové dovednosti posoudit sami. Vlastní posouzení znamená, že své dovednosti vyhodnotíte a popíšete jejich úroveň. V profilu Europass vyplníte jednoduchou sebehodnotící tabulku, kde popíšete své znalosti cizích jazyků. V nástroji vlastního hodnocení si můžete přečíst popis každé z úrovní a vybrat tu, která nejlépe odpovídá stupni vašich dovedností v určitém jazyce. Hodnotí se tyto kategorie: poslech, čtení, ústní interakce, samostatný ústní projev a písemný projev. Do knihovny Europass si můžete také ukládat veškerá osvědčení o jazykových testech a kurzech. Nástroj vlastního hodnocení používá společný evropský referenční rámec pro jazyky (CEFR).

Tabulku s vlastním hodnocením uloženou v profilu Europass můžete sdílet s ostatními, např. zaměstnavateli, institucemi vzdělávání nebo odborné přípravy.

Jakým způsobem mám popsat své digitální dovednosti?

V profilu Europass můžete uvést seznam svých digitálních kompetencí a uspořádat je do kategorií. Můžete vytvořit seznam všech svých digitálních kompetencí, včetně nástrojů a softwaru, které umíte používat, a projektů nebo úspěchů, kterých si ceníte. Můžete popsat nástroje, které používáte při práci nebo studiu, a také ty, které používáte ve volném čase (např. sociální média, blogování, hraní her). Své kompetence můžete uspořádat do různých skupin, např. vytvořit skupinu digitálních nástrojů, které používáte pro grafiku, nebo digitálních dovedností, které používáte při práci. Také si můžete sestavit seznam digitálních dovedností, které byste si chtěli osvojit.

Co je Evropský znalostní pas?

Evropský znalostní pas byl až do roku 2019 nástroj nabízený prostřednictvím Europassu. Uživatelům umožňoval vytvořit si jediný soubor obsahující všechny podklady a dokumenty. Evropský znalostní pas z nabídky nástrojů zmizel, ale registrovaní uživatelé Europassu mohou nyní dokumenty sdílet z knihovny Europass.

PODPORA A INFORMACE

Co je Evropský rámec kvalifikací (EQF)?

Evropský rámec kvalifikací je nástroj EU, který zvyšuje srozumitelnost kvalifikací mezi zeměmi a vzdělávacími systémy. Díky jednoduchému osmiúrovňovému systému EQF se lze orientovat v kvalifikacích získaných v jakékoli evropské zemi. Údaje o evropském rámci kvalifikací mohou být zahrnuty do diplomů nebo do dodatku k diplomu či dodatku k osvědčení. Úroveň vaší kvalifikace podle stupnice EQF můžete uvést do životopisu a přihlášek a pomoci tak zaměstnavateli nebo instituci vzdělávání a odborné přípravy v jiných zemích vaší kvalifikaci lépe porozumět.

Jak zjistím, které úrovni evropského rámce kvalifikací (EQF) moje kvalifikace odpovídá?

Informace o úrovni evropského rámce kvalifikací může být uvedena v dokladu o kvalifikaci (diplomu, osvědčení, opisu) nebo se na ni můžete zeptat instituce, kde jste studovali.

Kdo mi může pomoci a poradit v mojí domovské zemi?

Informace a poradenské služby v jednotlivých zemích najdete na stránkách Studium v Evropě a Práce v Evropě na portálu Europass. Stáčí si ze seznamu vybrat zemi, která vás zajímá.

Další informace vám podá Národní středisko Europassu ve vaší zemi.

Co jsou Národní střediska Europassu?

Národní středisko koordinuje všechny činnosti týkající se Europassu ve všech zemích, které se tohoto projektu účastní. Je prvním kontaktním místem pro každého jednotlivce nebo organizaci, jež má zájem Europass používat nebo se o něm více dovědět. Obrátit se můžete jak na Národní středisko Europassu ve vaší zemi, tak na středisko v zemi, kam byste chtěli odjet za prací nebo studiem.

Mohou funkci životopisu Europass používat také nevidomí nebo zrakově postižení?

Ano, při vytváření Europassu se na zrakově postižené a nevidomé myslelo. Europass podporuje pomocnou technologii a nabízí zrakově postiženým a nevidomým osobám alternativy.

Mohu informace obsažené na internetových stránkách Europassu použít nebo reprodukovat?

Informace z internetových stránek Europassu můžete použít, ale musíte uvést jejich zdroj (© Evropská unie).

Může mi Europass pomoci s uznáváním mých dovedností a kvalifikací v jiné zemi?

Europass vám pomůže vaše dovednosti, kvalifikaci a zkušenosti jasně a konzistentně prezentovat. Používání Europassu vás ale neopravňuje k tomu, abyste získali automatické uznání dovedností a kvalifikací nebo jiných nároků. Profil Europass a doklady Europassu, jako je dodatek k diplomu, dodatek k osvědčení a Europass-mobilita, mohou být užitečné pro objasnění vašich dovedností a kvalifikací zaměstnavateli, instituci vzdělávání a odborné přípravy a dalším subjektům.

Nejsem občanem EU. Mohu i přesto Europass používat?

Ano, Europass je soubor bezplatných online nástrojů a informací pro každého bez ohledu na státní příslušnost nebo zemi pobytu.

Support and Information

What is the Qualifications Dataset Register (QDR)?

National authorities can prepare and publish qualifications, accreditation and learning opportunities in Europass through the Qualifications Dataset Register (QDR) platform. The QDR is a tool developed by the Commission to support national authorities to publish their data as ‘linked open data’ which can be published, connected and used more easily.

What is accreditation?

Accreditation in the Europass context is the quality assurance or licensing of an organisation or a qualification. An accreditation instance within the Europass context can be used to specify information about two types of Accreditation.

  • Institutional licensing: quality assurance and/or licensing at the level of an organisation. It implies permission for the institution to operate (e.g., issuing a qualification) and is awarded by Public Authorities or delegates thereof.
  • Programme/qualification accreditation: permission to provide a specific programme or qualification. Describes a licensing procedure applied at the level of one or several programmes/qualifications. It implies permission for an institution to provide specific Programmes/Qualifications and is awarded by Public Authorities or delegates thereof.
What is ESCO and how is it used in Europass?

ESCO (European Skills, Competences, Qualifications and Occupations) is the European multilingual classification of Skills, Competences and Occupations. ESCO works as a dictionary, describing, identifying and classifying professional occupations and skills relevant for the EU labour market and education and training.                       

ESCO provides descriptions of 2942 occupations and 13.485 skills linked to these occupations, translated into 27 languages (all official EU languages plus Icelandic, Norwegian and Arabic).  

Europass uses ESCO in three ways:  1) Europass users have a pre-pefined list of occupations which they can choose from in their Work Experience section of their profile or CV.  2) ESCO also provides full descriptions of occupations when you choose to click on the "eye" icon. You can then click on the "Learn more" button, which will redirect you to the full information about the specific occupation.

JAK EUROPASS POUŽÍVAT

Jak se u Europassu zaregistrovat?

Nejdříve si musíte vytvořit účet u služby „EU Login“, která slouží k přihlašování do různých aplikací Evropské komise. Ve službě „EU Login“ zadáte svou e-mailovou adresu a vytvoříte si heslo. Poté do e-mailové schránky obdržíte zprávu s odkazem, na který kliknete a tím registraci dokončíte. Nyní se již můžete přihlásit do Europassu jako registrovaný uživatel. Registrovaní uživatelé mají plný přístup ke všem nástrojům Europassu, včetně profilu, knihovny a tipů na pracovní místa a kurzy.

Zapomněl jsem heslo ke službě „EU Login“. Co mám dělat?

Stačí, když na přihlašovací stránce kliknete na „Zapomněli jste heslo?“. Pozor: Heslo nelze takto obnovit v případě, že byl váš účet zablokován. S tím vám pomůže pouze asistenční služba „EU Login“. Celý postup je popsán na stránkách služby „EU Login“.

Je možné Europass používat na mobilním telefonu nebo tabletu?

Ano, Europass funguje i na tabletech a mobilních telefonech, v různých internetových prohlížečích a v různém nastavení rozlišení.

Europass se mi v prohlížeči nezobrazuje správně. Co mám dělat?

Prohlížeč aktualizujte nebo použijte jiný, např. aktuální verzi Firefox, Chrome nebo Internet Explorer. Pokud problém přetrvává, požádejte o pomoc tým Europass.