Работа в Европа

Съществуват безброй начини да работите и да намирате нови възможности за заетост в цяла Европа. Европас може да ви помогне да планирате кариерата си, да придобиете нови умения и да намерите подходящата възможност, за да ги приведете в действие.

Направете следващата крачка във вашата кариера с Европас

Европас е вашият безплатен набор от онлайн инструменти, които да ви помогнат да управлявате вашата кариера през целия си живот, независимо дали тъкмо започвате първата си работа или търсите нови предизвикателства. С Европас можете да:

Регистрирайте се и създайте Вашия безплатен профил, за да разберете как Europass може да Ви помогне

Придайте значение на вашите умения с Европас

Европас включва и други инструменти, които да ви помогнат да оповестявате ясно уменията и опита си в целия ЕС:

  • Приложението към дипломата дава полезна информация за вашата диплома за висше образование (напр. степени, постижения, институция), за да ви помогне да представите уменията си пред работодатели.
  • Приложението към сертификат „Европас“ предоставя полезна информация за вашите професионални квалификации (напр. степени, постижения, институции), за да ви помогне да представите уменията си пред работодатели.
  • Мобилност „Европас“ помага за описване на международния ви опит и уменията, придобити по време на обучение, работа или доброволческа дейност в чужбина.
Информация и помощ