europass

Have time for a quick survey?

We want to provide you with the best experience, so your feedback is very valuable to us. All you need to do is answer 5 simple questions

Takes 3 minutes

or

Приложение към сертификат

Какво е това?

Документ, който описва знанията и уменията, придобити от притежателите на сертификати за професионално образование и обучение. Примери

Този документ допълва информацията, съдържаща се в официалния сертификат, с което я прави по-лесно разбираема, особено за работодатели и институции в чужбина.

За кого е предназначено?

За всеки, който притежава сертификат за професионално образование и обучение.

Какво не е?

Europass приложението към сертификат:

  • Не замества оригиналния сертификат;
  • Не е автоматична система, гарантираща признаване на сертификата.

Откъде се получава?

В повечето страни са създадени Национални класификатори на приложенията към сертификат.

В случай че такъв липсва, се свържете с Националното консултационно звено във Вашата страна.