europass

Have time for a quick survey?

We want to provide you with the best experience, so your feedback is very valuable to us. All you need to do is answer 5 simple questions

Takes 3 minutes

or

Europass мобилност

Какво е това?

Документ, който описва знанията и уменията, придобити в друга европейска страна. Примери:

  • Стажове в компании;
  • период на обучение като част от програма за обмен;
  • доброволческа работа в НПО.

За кого е предназначен?

За всеки, който пребивава в европейска страна с цел обучение или придобиване на трудов стаж, без оглед на възраст или ниво на квалификация.

Кой попълва документа?

Две партньорски организации, които участват в проекта за мобилност, едната от които е в изпращащата, а втората – в приемащата страна. Партньори могат да бъдат университети, училища, центрове за обучение, търговски дружества, НПО и т. н.

Откъде може да се получи?

Свържете се с организацията, която Ви изпраща в чужбина и ги помолете да се свържат със съответния Национален Europass център.

Templates

Instructions