europass

Have time for a quick survey?

We want to provide you with the best experience, so your feedback is very valuable to us. All you need to do is answer 5 simple questions

Takes 3 minutes

or

Европас за образование и обучение

Европас е ценен ресурс както за студентите и висшистите, така и за институциите за образование и обучение в Европа. Европейската комисия управлява платформата Европас, която съдържа набор от безплатни онлайн инструменти и информация за ученето през целия живот и професионалното развитие.

Европейският инструмент за управление на кариерата и образованието

Европас е многоезичен инструмент, който ще позволи на вашите ученици и студенти да записват всички свои умения, квалификации и опит на едно място. Потребителите на Европас могат да създадат личен профил благодарение на сигурен онлайн инструмент, за да определят своите цели за развитие и да записват всички свои знания и постижения.

Студентите могат да използват профила и по време на обучението си, за да регистрират своите проекти, постижения и напредък.

Бъдещите студенти могат да споделят своя профил, автобиографии и други документи чрез Европас, за да представят ясно уменията, квалификациите и опита си.

Освен това Европас съдържа и редица други инструменти, с които можете да помогнете на своите ученици или студенти да представят уменията и квалификациите си:

  • Приложението към дипломата се издава от висшите училища и предлага полезна информация за квалификациите за висше образование (напр. степени, постижения, институция) в стандартен формат.
  • Приложението към сертификат Европас се издава от институции за професионално образование и обучение (ПОО) и предлага полезна информация за професионалните квалификации (напр. степени, постижения, институция) в стандартен формат.
  • С Европас мобилност се описват международният опит и уменията, придобити от съответното лице по време на обучение, работа или доброволческа дейност в чужбина.

 

 

Информация за образованието и обучението в Европа

Европас предлага разнообразна информация на 29 езика за студенти и учащи, за да планират своето обучение, кариера и мобилност.

Образователните институции също могат да намерят информация относно:

Европас съдържа и страници за отделните държави с информация относно услугите на европейско и национално равнище и обучението и работата в Европа.

Man sitting next to a laptop and a suitcase, and reading a book

Цифрови удостоверения Европас

Рамката за цифровите удостоверения Европас позволява на институциите да издават цифрови, защитени от фалшификация квалификации и други удостоверения за обучение и умения. Благодарение на цифровите удостоверения Европас учащите, работодателите, образователните институции и други оправомощени органи разполагат с лесен и надежден начин за проверка на автентичността на цифрови удостоверения. Цифровите удостоверения Европас са правно равностойни на сертификатите на хартия в целия Европейски съюз, като всички компоненти на инфраструктурата за тяхното съставяне са отворени и безплатни. Научете как можете да участвате.

Популяризиране на Европас

Европейската комисия работи с участващите държави, заинтересовани страни и експерти в целия ЕС за разработването и популяризирането на Европас. Институциите за образование и обучение, както и създателите на политики и експертите, играят ключова роля за използването на Европас в помощ на различни групи лица и за демонстриране на неговия потенциал за приспособяване към различните потребности.

Свържете се с нас за коментари или въпроси във връзка с Европас.