europass

Have time for a quick survey?

We want to provide you with the best experience, so your feedback is very valuable to us. All you need to do is answer 5 simple questions

Takes 3 minutes

or

Инструменти на Европас

Европас предлага набор от безплатни, многоезични инструменти, чрез които хората да могат да управляват своето професионално развитие и процеса на учене през целия живот.

Инструментите на Европас са достъпни за заинтересованите страни в целия ЕС, за да ги използват в своята работа и при предоставянето на услуги и помощ на граждани. Инструментите могат да се използват от доставчици на услуги в сферата на образованието и обучението, специалисти по професионално ориентиране, работодатели, публични служби по заетостта, социални партньори, доставчици на услуги за работа с младежи, младежки организации, доброволчески организации, създатели на политики и др.

Можете също така да научите как да осигурите оперативна съвместимост с Европас, за да подпомогнете вашите процеси на кандидатстване и наемане на работа, или да научите повече за цифровите удостоверения Европас.