europass

Have time for a quick survey?

We want to provide you with the best experience, so your feedback is very valuable to us. All you need to do is answer 5 simple questions

Takes 3 minutes

or

Развийте уменията си чрез доброволческа дейност

Доброволчеството може да ви предложи обогатяващ опит и възможности за развитие на вашите умения. Европас може да ви помогне при планирането и регистрирането на вашия доброволчески опит.

Благодарение на инструмента Моите интереси в Европас можете да определите цел за намиране на възможности за доброволчество, като посочите държавите, в които бихте желали да извършвате доброволческа дейност, и темите или интересите от значение за вас. Можете също така да запишете целия си доброволчески опит във вашия профил в Европас.

Можете да решите да станете доброволец в рамките на всяка една от важните за вас каузи – както във вашата страна, така и в чужбина, на пълно или непълно работно време. Като доброволец можете да окажете положително въздействие върху обществото, да се запознаете с нови хора и да развиете ключови умения като разрешаване на проблеми, работа в екип и ефективна комуникация. Доброволческата дейност в чужбина предлага също така възможности за изучаване на нови езици и откриване на нови култури и перспективи.

Woman smiling friendly and pointing finger at you

Подготовка за доброволческа дейност

След като намерите подходящата за вас възможност за доброволчество, Европас може да ви помогне да подготвите вашата кандидатура:

можете да споделяте своя Европас профил директно с доброволческите организации, за да научат повече за вас и вашите умения;

можете да подготвяте безплатни и пригодени за случая автобиография Европас и мотивационно писмо.

Записвайте всички ваши нови умения

Тъй като кандидатстването е само началото, Европас ви предлага възможност да записвате във вашия профил всички ваши нови умения и опит, придобити по време на доброволчески дейности.

Можете да добавяте нови раздели, за да регистрирате вашия доброволчески опит. Включете подробности за новите неща, които сте научили, за вашата роля и за организацията. Прикачете снимки, удостоверения и други документи, за да може цялата информация за вашия доброволчески опит и вашите умения да се съхранява на едно място за справка и използване в бъдеще.