europass

Have time for a quick survey?

We want to provide you with the best experience, so your feedback is very valuable to us. All you need to do is answer 5 simple questions

Takes 3 minutes

or

Подготовка за работа в чужбина

Ако планирате да работите в друга страна от ЕС, ще трябва да представите вашите умения и квалификации на работодател или служител по набиране на персонал по разбираем за тях начин. Ето списък със съвети и информация, които ще ви помогнат да се подготвите за работа в чужбина.

 

  Проверете вашата НКР

  Научете нивото на вашата квалификация в националната квалификационна рамка (НКР) във вашата страна. Много държави разполагат с НКР, която представя различните видове квалификации в националната образователна система, за да се помогне за разбирането на съответните квалификации.

  Можете също така да проверите нивото на вашата квалификация по Европейската квалификационна рамка (ЕКР). ЕКР помага за сравняването на квалификационните системи в Европа. Повечето европейски държави са свързали своите национални квалификации с ЕКР. Можете да включите във вашата автобиография и в документите си за кандидатстване информация за нивата по НКР и ЕКР. Вашата образователна институция би следвало да може да ви предостави информация за вашите квалификации.

  Young woman comparing EQF levels
  Mobile phone and stethoscope

  Проверете дали вашата професия е регулирана

  Някои професии (напр. лекари, адвокати, архитекти) са регулирани в много държави.

  Това означава, че има специфични критерии за упражняване на тези професии в съответните държави. Вижте базата данни с регулирани професии, за да разберете дали вашата професия е включена в списъка.

  Трябва да отговаряте на специфични критерии, за да кандидатствате за работа в тези професионални области и може да се наложи да се явите на изпити. Ако вашата професия е регулирана и трябва да подадете заявление за признаване на вашите професионални квалификации, можете да:

  Признаване на вашите квалификации

  Свържете се с центъра ENIC-NARIC в страната, в която искате да работите. Центровете ENIC-NARIC предлагат оценки и съвети относно признаването на чуждестранни квалификации, което може да ви помогне да обясните вашите квалификации на работодатели и служители по набиране на персонал.

  Multi-coloured folders piled up

  Подредете вашите документи

  Уверете се, че имате бърз достъп до вашите дипломи, академични справки и други документи, които да предоставите на работодателите и служителите по набиране на персонал в страната, в която желаете да работите. Възможно е също така да ви се наложи да предоставите преводи на вашите документи.

  Можете да съхранявате всички ваши цифрови документи във вашата библиотека в Европас.

  • Ако имате висше образование, можете да поискате от вашата учебна институция да ви издаде приложение към дипломата, което съдържа полезна информация за вашата квалификация, за да можете да обясните какво сте научили.
  • Ако имате професионална квалификация, можете да получите приложение към сертификат Европас, което съдържа полезна информация за вашата професионална квалификация, за да можете да обясните какво сте научили.