europass

Have time for a quick survey?

We want to provide you with the best experience, so your feedback is very valuable to us. All you need to do is answer 5 simple questions

Takes 3 minutes

or

Национални описи на приложения към сертификат Европас

В много държави се поддържа национален опис на приложения към сертификат Европас. Описите съдържат преглед на приложенията към сертификат Европас, издадени с цел да улеснят разбирането на квалификации от професионално образование и обучение.

За да видите националните описи на приложения към сертификати, щракнете върху съответната държава по-долу.