europass

Have time for a quick survey?

We want to provide you with the best experience, so your feedback is very valuable to us. All you need to do is answer 5 simple questions

Takes 3 minutes

or

Plan your Learning

You can shape your learning path and plan your learning using Europass tools. Europass can support you to reflect and record your skills to find the right opportunity for you, whether you just finished school or you are an experienced professional looking to gain new skills. 

Обмислете вашите умения

Преди да започнете ново обучение е важно да обмислите досегашния си опит и уменията, които вече сте придобили. Това ви позволява да оцените стойността на вашите умения и опит и ви помага във връзка с бъдещите ви решения. Опитайте се да включите всички умения, които сте придобили:

  • извън формалното образование или обучение,
  • по време на трудовия си стаж,
  • по време на доброволческа дейност,
  • в рамките на онлайн обучение,
  • чрез хобита и
  • от проекти, награди и други постижения.
Young woman thinking about her future

Запишете в Европас вашите умения и целите си за учене и кариера

Можете да създадете свой личен профил в Европас, за да запишете всичките си умения и опит. Това ще ви позволи да разполагате по всяко време с ясна, актуална картина на вашите постижения на едно място. Можете да създадете личен запис на всички ваши умения, квалификации и опит. Можете също така да добавяте или създавате нови раздели в профила си, за да описвате проекти, постижения и хобита, с които се гордеете.

В раздел Моите умения на вашия Европас профил можете да съставите преглед на всички ваши умения. Европас ще анализира информацията във вашия профил и ще ви предостави списък с умения, знания и способности, които отразяват вашия опит.

В раздел Моите интереси на вашия Европас профил можете да определите вашите цели за обучение и кариера, както и вашите интереси. Това може да включва дейности и теми, върху които искате да се съсредоточите, както и местата, където желаете да постигнете тези цели.

Find support through EU services