europass

Have time for a quick survey?

We want to provide you with the best experience, so your feedback is very valuable to us. All you need to do is answer 5 simple questions

Takes 3 minutes

or

Приложение към дипломата

Току-що сте завършили? Имате ли степен за висше образование, като „бакалавър“ или „магистър“? С приложението към дипломата може да ви е по-лесно да представяте вашата квалификация в цяла Европа.

Какво представлява приложението към дипломата?

Приложението към дипломата е документ с информация, която помага на работодателите и образователните институции да разберат вашата квалификация.

Когато кандидатствате за работа или курсове в чужбина, може да е трудно да обясните какво сте научили по време на вашето следване. В подобни случаи приложението към дипломата може да ви помогне.

Каква информация съдържа то?

Приложението към дипломата предоставя информация за вашите лични постижения, включително кредити за курсове, оценки и информация за наученото от вас.

То съдържа информация, потвърждаваща: 

  • вида и степента на придобитата квалификация
  • институцията, издала удостоверението за квалификацията
  • съдържанието на курса и постигнатите резултати
  • подробности за националната образователна система.

Тази информация може да помогне на работодател или учебно заведение да разберат квалификацията ви, а на вас — да предприемете следващата стъпка в своето обучение и кариера.

Как можете да получите приложение към дипломата?

Можете да поискате вашето приложение към дипломата от висшето училище, в което сте учили.

Дипломиралите се в повече от 40 страни имат право да получат приложение към дипломата автоматично, безплатно и на всеки един от основните европейски езици.

Примери за приложения към дипломата

Вашата диплома + приложението към дипломата = перфектната комбинация, когато кандидатствате за работа или курс в друга европейска страна.