europass

Have time for a quick survey?

We want to provide you with the best experience, so your feedback is very valuable to us. All you need to do is answer 5 simple questions

Takes 3 minutes

or

Приложение към сертификат Европас

Придобили сте професионална квалификация например в резултат на чиракуване или курс на обучение? Приложението към сертификат Европас може да ви помогне да представяте професионалните си квалификации в Европа по прост и разбираем начин.

Какво представлява приложението към сертификат Европас

Приложението към сертификат Европас е документ с информация, която помага на работодателите и образователните институции да разберат вашата професионална квалификация. В приложението към сертификат Европас се описват:

  • целта на вашата квалификацията,
  • нейното ниво,
  • резултатите от обучението и
  • подробности за съответната образователна система.

Когато кандидатствате за работа или курсове в чужбина, може да е трудно да обясните какво сте научили по време на вашето обучение. В подобни случаи приложението към сертификат Европас може да ви помогне.

Как можете да получите приложение към сертификат Европас?

Можете да потърсите приложението към сертификат Европас за вашата професионална квалификация в базата данни на вашата страна или да се свържете с вашата институция за допълнителна информация.

Примери за приложения към сертификат Европас

Вашата професионална квалификация + приложението към сертификат Европас = перфектната комбинация, когато кандидатствате за работа или курс в друга европейска страна.