europass

Have time for a quick survey?

We want to provide you with the best experience, so your feedback is very valuable to us. All you need to do is answer 5 simple questions

Takes 3 minutes

or

Проверете цифровите си умения

Направете този прост тест, който ще ви помогне да разберете какво е нивото на вашите цифрови умения.

Защо е добре да знаете какви са цифровите ви умения?

На сегашния пазар на труда за повечето работни места се изисква някакво ниво на цифрови умения. Този тест съдържа въпроси въз основа на рамката за цифрова компетентност, която е структурирана така, че да ви помогне по ясен начин да разберете какви са вашите умения в различни области. 

След като направите теста, ще получите подробен доклад с описание на вашето ниво. Ще научите кои са вашите силни и слаби области. 

Как протича тестът?

  • Първо отговорете на няколко въпроса за мечтаната от вас работа и образованието ви, за да може тестът да бъде адаптиран към нуждите ви. 
  • След това започва същинският тест — посочете подходящия отговор на всеки въпрос.
  • След като приключите теста, ще видите какво е нивото на вашите цифрови умения.
  • Ще получите и подробен доклад с описание на вашето ниво. 

Какво следва?

Не е достатъчно само да знаете какво е нивото на цифровите ви умения. След като видите резултатите от теста, ще можете да определите кои умения трябва да усъвършенствате, за да напреднете в сегашната си работа или да се подготвите за евентуална нова работа.

В края на теста ще намерите пътна карта за обучение, която ще ви помогне да откриете подходящи курсове и да постигнете конкретни учебни цели.