Как да направите самооценка на езиковите си умения?

Можете да направите самооценка на езиковите си умения във вашия Европас профил. Самооценяването на уменията включва размишление върху вашите умения и описание на нивата на тяхното владеене. Можете да попълните таблица за самооценка в своя Европас профил, за да опишете езиковите си умения. Можете да прочетете описанията в инструмента за самооценка и да изберете нивото, което според вас най-добре описва вашите умения за слушане, четене, участие в разговор, устно изложение и писане на всеки език. Можете също така да съхранявате своите сертификати за езикови умения в своята Европас библиотека. Инструментът за самооценка използва Общата европейска референтна рамка за езиците.

Можете да споделяте таблицата за самооценка от вашия Европас профил например с работодатели или институции за образование или обучение.