Как да опиша своите умения в областта на цифровите технологии?

Можете да изброите и организирате цифровите си умения във вашия Европас профил. Можете да съставите списък на всички ваши цифрови умения, като включите уменията си за работа с инструменти и софтуер или проекти и постижения, с които се гордеете. Можете да опишете инструментите, които използвате в своята работа или по време на вашето обучение, както и инструментите, които използвате в свободното си време (например социални медии, блогове, игри). Можете също така да организирате уменията си в различни групи, например като създадете група за цифровите инструменти, които използвате за дизайн, или за цифровите умения, които използвате на работното си място, или дори списък с цифрови умения, които бихте искали да развиете.