Как да попълня своя Европас профил?

Вашият Европас профил е личен профил. Отидете на началната страница и щракнете върху бутон „Създайте вашия безплатен Европас профил“. Ще получавате насоки на всеки етап от създаването на вашия Европас профил. След като попълните основните данни във вашия Европас профил (образование и обучение, трудов опит, езикови умения, цифрови умения), ще можете да актуализирате и редактирате останалата част от профила, като добавите проектите, постиженията и уменията, които желаете.

Ако се регистрирате в Европас, ще можете да добавите допълнителни раздели и да създадете обширен профил с всички ваши умения, квалификации и опит на едно място.

Ако не се регистрирате, няма да можете да запазите постоянен профил, нито да използвате други свързани инструменти, като например Моята библиотека или Моите умения.