europass

Have time for a quick survey?

We want to provide you with the best experience, so your feedback is very valuable to us. All you need to do is answer 5 simple questions

Takes 3 minutes

or

Цифрови удостоверения Европас

Цифровото удостоверение Европас е цифров файл, издаван от институцията, в която сте учили. В него се описва вашата квалификация и може да се съдържа информация за вашите курсове, оценки, проекти и други постижения.

Ако искате да учите, работите или извършвате доброволческа дейност, често ви се налага да представите доказателство за вашите квалификации и постижения на работодатели, образователни институции и др. Това може да бъде труден процес, особено ако искате да се преместите в друга държава, за да се възползвате от нова възможност.

Цифровите удостоверения Европас ви позволяват да получавате и споделяте вашите цифрови степени, дипломи и удостоверения от институциите за образование и обучение по лесен и ефикасен начин.

Институцията, в която сте учили може да издаде вашата диплома или удостоверение като цифрово удостоверение Европас.

Можете да поискате да получите цифровия файл и да го съхранявате в своята Европас библиотека. Можете също да поискате да ви го изпратят по електронната поща или по друг начин. Вашето цифрово удостоверение Европас е ценен файл — съхранявайте го на сигурно място!

 

Защо имам нужда от цифрово удостоверение Европас?

Можете да споделяте вашите цифрови удостоверения Европас с работодатели, институции за образование и обучение или други организации, които се нуждаят от информация за вашите квалификации. Когато разглеждат вашето цифрово удостоверение Европас, те ще могат автоматично да проверят дали вашата квалификация е действителна и дали ви принадлежи, както и да разберат по-добре вашите умения и опит. Винаги проверявайте самоличността на лицето, с което споделяте вашето удостоверение. Ако съхранявате удостоверението си в своята Европас библиотека, можете да го споделяте за определен период от време.

Системата за цифрови удостоверения Европас се управлява от Европейската комисия и е безплатна и сигурна.

Европейската комисия започна работа с държавите от ЕС и други държави по пилотния проект за цифрови удостоверения Европас. Можете да сте сред първите висшисти, получили своята диплома под формата на цифрово удостоверение Европас.

Вашата институция ще ви информира, ако получите цифрово удостоверение Европас. Можете също да се свържете с нас ако имате въпроси във връзка с цифровите удостоверение Европас.

Smiling young woman showing her mobile phone