europass

Have time for a quick survey?

We want to provide you with the best experience, so your feedback is very valuable to us. All you need to do is answer 5 simple questions

Takes 3 minutes

or

националните Европас центрове

Европас обхваща повече от 30 страни. Националните Европас центрове координират всички свързани с Европас дейности в държавите, участващите в платформата. Центровете са първото място за контакт за всеки гражданин или организация, желаещи да научат повече за Европас.

top angle photo of woman stillon the floor working on her laptop

Можете да се свържете с националния Европас център във вашата страна или в страната, в която желаете да учите или работите.

Изберете държава:

In case of technical issues please contact the Europass Helpdesk

Може да ви е интересно да прочетете