europass

Have time for a quick survey?

We want to provide you with the best experience, so your feedback is very valuable to us. All you need to do is answer 5 simple questions

Takes 3 minutes

or

Сравнение на националните квалификационни рамки в цяла Европа

Информация относно националните квалификационни рамки и квалификационните нива

Намерете, разберете и сравнете видовете квалификации, включени в националните квалификационни рамки и системи

С помощта на Европейската квалификационна рамка (ЕКР) можете да видите как националните квалификационни рамки (НКР) и системи се отнасят една към друга.

Можете да изберете 2 държави чрез знамената по-долу, за да видите какви видове квалификации са включени в националните рамки, съотнесени към ЕКР. За всеки национален вид квалификация можете да намерите до 5 примера за квалификации.

Моля, изберете 2 държави, за да сравните нивата по НКР