Защита на вашите лични данни

В настоящата декларация за поверителност се предоставя информация относно обработката и защитата на вашите лични данни.

Операция по обработване: Платформа Европас

Администратор на лични данни: ГД „Трудова заетост, социални въпроси и приобщаване“

Референтен номер: DPR-EC-04686