Z euro jest łatwiej:

01

Bezpiecznie oszczędzać i inwestować

Euro jest stabilną walutą, dzięki czemu bezpieczniej jest wydawać pieniądze, a także pożyczać i inwestować.

02

Podróżować

Euro wyeliminowało koszty wymiany walut i powiązane opłaty, dzięki czemu podróżowanie pomiędzy 19 państwami strefy euro stało się łatwiejsze i tańsze.

03

Prowadzić działalność gospodarczą

Euro sprawiło, że w krajach strefy euro można łatwiej, taniej i bezpieczniej kupować i sprzedawać towary i usługi. Łatwiej również prowadzić wymianę handlową z resztą świata. Euro jest wykorzystywane w prawie 40 proc. globalnych płatności transgranicznych i w prawie połowie eksportu UE.

04

Robić zakupy

Dzięki euro porównywanie cen i robienie zakupów za granicą jest łatwiejsze i tańsze. Wspólna waluta czyni jednolity rynek bardziej otwartym i konkurencyjnym.

05

Pracować, studiować lub przechodzić na emeryturę za granicą

Dzięki euro obniżyły się koszty podróży i przesyłania pieniędzy. Przeprowadzka do innego kraju, aby w nim rozpocząć naukę lub pracę czy przejść na emeryturę, nigdy nie była prostsza.

EURO W LICZBACH

74 %Europejczyków
GroupCreated with Sketch.

Obecnie 74 proc. Europejczyków opowiada się za europejską unią gospodarczą i walutową z jedną walutą – euro. Jest to najwyższe jak dotąd poparcie.

 

 

340MLN EUROPEJCZYKÓW
Fill 1Created with Sketch.

Euro jest używane przez 340 milionów Europejczyków. Ponadto 60 krajów i terytoriów, reprezentujących 175 milionów ludzi, bezpośrednio lub pośrednio powiązało swoje waluty z euro.

2.NAJWAŻNIEJSZA WALUTA
FACTS03Created with Sketch.

Euro jest drugą walutą na świecie używaną w przypadku pożyczek, kredytów i rezerw banków centralnych.

Historia euro

Wprowadzenie euro 1 stycznia 1999 r. było zwieńczeniem długiego procesu, który rozpoczął się wiele lat wcześniej i któremu przyświecało proste, przekonujące i logiczne przekonanie: dzięki wspólnej walucie łatwiej będzie handlować na wspólnym rynku.

Wiele się wydarzyło od czasu pierwszych dyskusji na temat unii gospodarczej i walutowej pod koniec lat 60. Dziś euro jest drugą co do wielkości walutą na świecie.

Euro: stale ewoluujący projekt

Euro, które powstało 20 lat temu, jest drugą co do ważności i niezawodności walutą na świecie. Powszechne poparcie dla euro rośnie. Wiele krajów UE chciałoby w przyszłości . Będzie to możliwe, gdy tylko dany kraj spełni odpowiednie warunki. Jednak przyszłość euro, podobnie jak przyszłość nas wszystkich, jest otwartą księgą. W szybko zmieniającym się środowisku międzynarodowym Europa może utrzymać swoją siłę gospodarczą i swój system zabezpieczenia społecznego tylko dzięki silnemu jednolitemu rynkowi i silnej walucie.

Chcesz wiedzieć więcej?

Na tych stronach internetowych znajdziesz aktualności, wydarzenia i więcej informacji o euro.