De bharr an euro is furasta feasta…

01

Coigilt agus infheistiú a dhéanamh go muiníneach

is airgeadra cobhsaí atá san euro, rud a fhágann gur féidir leat do chuid airgid a chaitheamh go sábháilte, agus airgead a fháil ar iasacht agus airgead a infheistiú gan imní gan amhras.

02

Taisteal

a bhuíochas don euro, tá deireadh leis na costais agus na táillí a bhaineann le malartú airgid, agus is fusa agus is saoire dá bharr sin taisteal ar fud na 19 dtír i limistéir an euro.

03

Gnó a dhéanamh

a bhuíochas don euro, is fusa is saoire agus is sábháilte do ghnólachtaí ceannach agus díol a dhéanamh ar fud limistéir an euro, agus is fusa trádáil leis an gcuid eile den domhan. Is é an euro a úsáidtear i gcás beagnach 40% de na híocaíochtaí trasteorann ar fud an domhain, agus i gcás beagnach leath d’earraí easpórtáilte an Aontais Eorpaigh.

04

Dul ag siopadóireacht

a bhuíochas don euro is fusa agus is saoire praghsanna a chur i gcomparáid le chéile agus siopadóireacht a dhéanamh san iasacht. Is rud airgeadra coiteann a thacaíonn le margadh aonair atá níos trédhearcaí agus níos iomaíche.

05

Obair, staidéar agus dul ar scor san iasacht

A bhuíochas don euro, is ísle feasta costais taistil agus costais aistrithe airgid, rud a fhágann gur anois is éasca aistriú go tír eile le cónaí, staidéar nó obair a dhéanamh.

Uimhreacha a bhaineann leis an euro

74%de mhuintir na hEorpa
GroupCreated with Sketch.

I láthair na huaire, tá 74% de mhuintir na hEorpa ar son Aontas Eacnamaíoch agus Airgeadaíochta Eorpach a mbeadh airgeadra aonair amháin aige, is é sin an euro. Sin é an céatadán is mó dá raibh ann riamh.

340milliún Eorpach
Fill 1Created with Sketch.

Is é an Euro an t-airgeadra coiteann atá ag 340 milliún de mhuintir na hEorpa. Tá a gcuid airgeadraí féin pionnáilte leis an euro ag seasca tír agus críoch go díreach nó go hindíreach, tíortha ina bhfuil 175 milliún duine.

An daraairgeadra
FACTS03Created with Sketch.

Is é an euro an dara hairgeadra ar domhan is minice a úsáidtear i gcomhair íocaíochtaí idirnáisiúnta, iasachtaí a thabhairt agus a fháil agus cúlchistí na mbanc ceannais.

AISTEAR AN EURO

Nuair a seoladh an euro an 1 Eanáir 1999, ba é an buaicphointe é tar éis aistear fada a thosaigh scór blianta agus tuilleadh roimhe sin:  is fusa trádáil a dhéanamh i margadh aonair ach airgeadra comhchoiteann a úsáid.

Is fada an tslí atá curtha de ag an euro ó bhí tús cainte ann ar aontas eacnamaíoch agus airgeadaíochta i ndeireadh na 1960idí go dtí ár linn féin inniu nuair is é an euro an dara hairgeadra is tábhachtaí ar domhan.

An euro: tionscadal a bhíonn ag athrú leis

Tá an euro fiche bliain d’aois, agus is é an dara hairgeadra ar domhan é is mó a bhfuil iontaoibh as agus is mó a bhfuil tábhacht leis. Tá tacaíocht don euro ag fás i measc na ndaoine. Tá súil ag cuid de thíortha an Aontais Eorpaigh páirt a ghlacadh in airgeadra aonair na hEorpa amach anseo, agus beidh fáilte rompu ach a mbeidh siad réidh. Ach oiread leis an todhchaí seo againn féin, tá todhchaí an euro fós á scríobh. Nuair atá an timpeallacht idirnáisiúnta ag athrú léi go tapa, ní féidir leis an Eoraip an neart eacnamaíoch agus an líontán sábhála sóisialta atá aici a choinneáil ach le margadh aonair láidir agus le hairgeadra láidir.

An bhfuil tuilleadh eolais uait?

Féach leat an nuacht agus na himeachtaí agus an fhaisnéis bhreise maidir leis an euro atá ar na suíomhanna gréasáin seo!