Euro eeliste kaitse

Selleks et kõik eurooplased saaksid ka edaspidi osa euroga kaasnevatest eelistest, on ELi riigid kokku leppinud tegevuskavas, mille alusel liikuda süvendatud ja õiglasema majandus- ja rahaliidu suunas. ELi riikidel tuleb kavas esitatud eesmärkide saavutamiseks parandada koostööd oma finantsturgude ja majandussüsteemide vahel, tagada usaldusväärne eelarvepoliitika, vähendada majanduslikku tasakaalustamatust, tugevdada demokraatlikku vastutust ja järgida head valitsemistava.

Sinu võimalus kujundada euro tulevikku

Siit leiad teavet süvendatud ja õiglasema majandus- ja rahaliidu loomise kava eri etappide ning selle kohta, kuidas osalemine järgmistel Euroopa Parlamendi valimistel annab Sulle võimaluse kaasa lüüa euro tuleviku kujundamises.

SOOVID TEHA ROHKEM?

Tule meile tööle!

Siit leiad vabad töö- ja praktikakohad ELi institutsioonides: