EU PROTECTS > Slovenija

Slovenija

Ali veš, da EU združuje ljudi iz različnih držav, ki sodelujejo ter varujejo tebe in še na milijone drugih prebivalcev? Ti vsakdanji junaki se v trenutku odzivajo na nujne primere, raziskujejo zdravila proti neznanim boleznim ali pa sodelujejo pri ohranjanju zelenega okolja in tako s skupnimi močmi izboljšujejo življenje v Evropi.  

EU jim zagotavlja koordiniran pristop, da lahko varujejo tvoj dom, prijatelje, družino in delovno okolje. To so njihove zgodbe.

Za nadaljevanje podrsnite

Boštjan Paveo

Slovenec, Strokovnjak za ukradena vozila, Frontexova skupina na mejnem prehodu Korczowa

Poljska

Boštjan je strokovnjak za ukradena vozila. Zaposlen je pri slovenski državni policiji. Novembra 2018 je bil v okviru agencije Frontex za tri mesece napoten na mejni prehod Korczowa med Poljsko in Ukrajino. Pred tem je pomagal nacionalnim mejnim policistom iz Severne Makedonije, Kosova, Hrvaške, Romunije in Madžarske odkrivati ukradena vozila, pretihotapljena prek meja, da bi jih zasegli in vrnili njihovim zakonitim lastnikom.

Sašo Pikon

Slovenec, strokovnjak za pregledovanje, operacija Poseidon agencije Frontex

Grčija

Sašo je slovenski policist, ki to delo opravlja že več kot 28 let. Od leta 2012 je bil v okviru operacij agencije Frontex petkrat napoten v Grčijo. Kot strokovnjak za pregledovanje pomaga grškim organom vsak dan pri razgovorih z migranti in njihovi registraciji, ko prispejo na otok.

Gorazd Božič

vodja Nacionalnega odzivnega centra za kibernetsko varnost SI-CERT

Slovenija

Gorazd je vodja nacionalnega odzivnega centra za kibernetsko varnost Si-CERT in predstavnik Slovenije v upravnem odboru Evropske agencije za omrežno in informacijsko varnost ENISA. Vsakodnevno preiskuje vdore v računalnike in okužbe z računalniškimi virusi, uporabnikom interneta pa pomaga v primerih raznovrstnih zlorab. Je mentor novo oblikovanih ekip za odzivanje na incidente za računalniško varnost CSIRT v regiji JV Evrope.

Domen Torkar

Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje

Slovenija

Domen je kot reševalec nudil pomoč pri velikih naravnih nesrečah, kot je bil l. 2014 pojav žleda v Sloveniji, ki je uničil več kot pol milijona hektarjev gozda. V letu 2017 je kot predstavnik Slovenije na ravni EU sodeloval pri odpravi posledic poplav v Albaniji, ki so prizadele 21.000 ljudi. Med migrantskim valom je vodil nastanitveni center v Gornji Radgoni. Sodeloval je pri gašenju gozdnih požarov v Makedoniji in Grčiji ter vodil slovenske enote za reševanje in zaščito ob poplavah v Srbiji. Uresničuje projekte za razvoj sistemov zaščite in reševanja v Sloveniji in EU, organizira vaje in sodeluje pri usposabljanju reševalcev. V prihodnosti si želi nadaljevati operativno reševalno in humanitarno delo v Sloveniji in v tujini.

Rok Černe

LIFE Lynx - projekt EU in Zavoda za gozdove

Slovenija

Rok že vrsto let deluje v projektih za ohranitev velikih zveri, kot je ris. Je koordinator evropskega naravovarstvenega projekta LIFE Lynx, v katerem sodeluje 11 naravovarstvenih organizacij iz petih držav. Delo mu predstavlja vsakodnevni izziv, vendar si skupaj z ekipo prizadeva za uresničitev glavnega cilja: rešiti dinarsko-JV alpsko populacijo risa pred izumrtjem. Rok vodi projektne aktivnosti, spremlja potek doseljevanja risov v Slovenijo in na Hrvaško ter s preostalimi člani ekipe izvaja številne izobraževalne ter komunikacijske aktivnosti.

Irena Likar

naravovarstveni projekt LIFE Stržen

Slovenia

Irena je zagovornica varovanja narave in ohranjanja ekosistemov. Kot vodja projekta Life Stržen v notranjskem regijskem parku, financiranega iz evropskih sredstev, si prizadeva za povrnitev prvotne glavne struge presihajočega Cerkniškega jezera. Njen cilj je preoblikovati obstoječi življenjski prostor ptice bobnarice, da njeno gnezdenje ne bo več ogroženo. Bobnarica je vodna ptica selivka in spada v družino čapelj. V Sloveniji gnezdi le na območju Cerkniškega jezera. Irena rešuje problematiko izravnanih strug vodotokov Cerkniškega jezera že 10 let, odkar je izdelala prvo dokumentacijo za povrnitev prekopanih strug v prvotno stanje in izvedla obnovo dveh manjših vodotokov. Njena skrb so tudi dejavnosti za izboljšanje pogojev za življenje ogrožene vrste ptice kosca.

Vesna-Kerstin Petrič

Ministrstvo za zdravje Republike Slovenije

Slovenija

Dr. Vesna-Kerstin Petrič je trenutno vodja Sektorja za krepitev zdravja ter obvladovanje kroničnih nenalezljivih bolezni in stanj na Ministrstvu za zdravje Republike Slovenije. Vodi tri evropske projekte: projekt SOPA, ki spodbuja odgovoren odnos do alkohola, projekt MoST za zmanjševanje neenakosti v zdravju v lokalnih skupnostih in program mobilnih enot za pomoč uporabnikom drog. V Sloveniji se je zavzemala za sprejetje prepovedi kajenja na vseh zaprtih javnih in delovnih prostorih (2007) ter za uvedbo enotne embalaže za tobačne izdelke (2017). Dr. Petrič je članica upravnega odbora Evropskega centra za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami (EMCDDA) ter članica mreže svetovalne skupine za alkoholno politiko v Evropi. Leta 2009 je dr. Petrič prejela priznanje Svetovne zdravstvene organizacije za prispevek k nadzoru nad tobakom.