EU PROTECTS > Polska

Polska

Czy wiesz, że UE umożliwia współpracę między ludźmi z różnych krajów, chroniąc Ciebie i miliony innych obywateli przed licznymi zagrożeniami? Są to ratownicy śpieszący na ratunek ofiarom wypadków, naukowcy opracowujący lekarstwa na nieznane choroby a także ci, którym zależy, by dookoła było trochę więcej zieleni. Wspólny wysiłek tych lokalnych bohaterów każdego dnia zmienia Europę na lepsze.  

UE koordynuje ich działania i pomagają oni chronić Twoją rodzinę, dom i pracę. Oto historie tych osób.

Przewiń dalej

Ewa Kozdraj

Stowarzyszenie “Dla Ziemi”

Polska

Ewa jest współzałożycielką Stowarzyszenia „Dla Ziemi” – organizacji, która m.in. działa na rzecz wsparcia integracji uchodźców i migrantów na Lubelszczyźnie. Ewa koordynowała projekty w ramach Europejskiego Funduszu na Rzecz Uchodźców  i Europejskiego Funduszu na Rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich. Oba programy UE pomagają uchodźcom i migrantom w integracji ze społeczeństwem. W ciągu ostatnich 10 lat Ewa organizowała kursy zawodowe i językowe, zajęcia edukacyjne i artystyczne, wycieczki, spotkania z uchodźcami na wsiach i w małych miastach oraz konferencje i szkolenia. W 2015 roku otrzymała tytuł Kobiety Aktywnej Lubelszczyzny.

Anna Daszyńska

Europejska Agencja Chemikaliów

Polska

Anna pracuje w Europejskiej Agencji Chemikaliów, głównej organizacji działającej na rzecz tworzenia prawodawstwa UE na temat chemikaliów. Anna weryfikuje informacje o chemikaliach używanych w przedsiębiorstwach i stosowanych w życiu codziennym. Dzięki pracy jej zespołu, UE buduje największą na świecie bazę danych o środkach chemicznych, która poprawi bezpieczeństwo korzystania z chemikaliów i przyczyni się do ochrony środowiska oraz zdrowia ludzi.

Michał Zabłocki

ClientEarth

Polska

Michał od 2017 roku współpracuje z ClientEarth, międzynarodową organizacją non-profit zajmującą się prawem ochrony środowiska. Przy wsparciu finansowym z grantu EU LIFE* oraz Horizon 2020** pomagają walczyć z zanieczyszczeniami powietrza w Europie Środkowej i Wschodniej. Michał koordynuje m.in. współpracę z organizacjami w Czechach, na Słowacji czy Bułgarii, podkreślając jak ważne dla zdrowia i bezpieczeństwa obywateli jest przestrzeganie unijnych norm jakości powietrza. W Polsce zaangażowany jest ponadto w sprawy emisji przemysłowych.
*LIFE to program Unii Europejskiej poświęcony współfinansowaniu projektów z dziedziny ochrony środowiska i klimatu.
**Horizon 2020 jest największym programem unijnym w zakresie badań naukowych i innowacji.