EU PROTECTS > Vårt samhälle

Vårt samhälle

Vad skulle hända med dig om din bank gick omkull? Eller om företagen där du bor inte längre hade råd att göra affärer? Hur kan vi hjälpa folk som är fattiga och integrera dem som ska inrätta sig i nya hem i Europa? 

Vi bör främja solidaritet som samhälle. EU försöker komma till rätta med social ojämlikhet, bekämpa fattigdom och se till att konkurrensen fungerar rättvist. Det innebär att vi stöder människor som behöver det, ser till att stora företag betalar sin del av skatten och upprätthåller våra miljönormer och sociala normer när vi handlar med övriga världen. Överallt i EU finns det många vardagshjältar som hjälper till just med det. Med stöd från EU skyddar de vårt uppehälle, våra företag och vårt samhälle. Se vilka de är och hur de gör det.  

E-bikes

“Unfair competition would put our small town on the verge of an economic crisis.”

Monika Božíková

An equal footing: How the EU keeps the wheels of fair trade turning

Europe is open for business, but everyone must play fair. EU trade rules stop artificially cheap imports from flooding the EU market and pushing European companies out of business. When European bicycle manufacturers suspected that some of these rules had been broken, EU trade investigators and customs officers jumped into gear to protect the future of a whole sector.

Learn more
Integrering av flyktingar

”Kriget förändrade allt i Aleppo. Jag gav mig iväg utan att veta om min familj skulle kunna återförenas.”

Zakaria Alo

Från det krigsdrabbade Syrien till tryggheten i EU: Hur en flykting fick ett nytt liv i Nederländerna

Flyktingar som flyr från krig och förföljelse kan oftast inte återvända hem och de behöver skydd. För att en ung man från Syrien skulle få ett tillfälligt hem i EU krävdes att EU:s asylmyndigheter, de grekiska myndigheterna och frivilliga på plats arbetade tillsammans. Följ Zakaria på hans resa från Syrien till Nederländerna via Grekland.

Läs mer
Bekämpa fattigdom

”Nu när jag har ett jobb och en egen lägenhet kan jag äntligen planera för framtiden.”

Jaroslav Reiber

Bygga grunder: Hur EU hjälper till att bryta fattigdomscirkeln

Arbetslöshet, undernäring, bostadslöshet: fattigdom i alla dess former påverkar många familjer över flera generationer. EU ger sig ut lokalt för att stödja det arbete som landets myndigheter, socialarbetetare och frivilliga gör. Syftet är att bekämpa fattigdom och socialt utanförskap i hela Europa.

Läs mer

Visste du detta?

20 MILJONER

antalet personer som EU strävar efter att lyfta ur risken för fattigdom år 2020

31,1 %

av den totala befolkningen i EU som nu inte har råd att ha en veckas semester utanför hemorten

22 MILJARDER EURO

de pengar som EU har avsatt för att hjälpa migranter och deras nya samhällen mellan 2015 och 2018

12,4 MILJARDER EURO

har satts av till projekt utanför EU för att mildra orsakerna till migrationen, däribland en miljard euro till en flyktinganläggning i Turkiet och 3,5 miljarder euro till humanitärt bistånd inom aktuella regioner

91,5 %

av alla europeiska företag är mikroföretag (vilket innebär att de har färre än tio anställda)

100 000 euro

nivån på insättningsgarantin i alla EU-länder som skyddar medborgarnas besparingar från omvälvningar i banksektorn

FINNS DET LOKALA HJÄLTAR DÄR DU BOR?

Samhället förlitar sig på att folk samarbetar för det gemensamma bästa. Men vilka är de lokala hjältarna som gör detta i din region?