EU PROTECTS > Ár Sochaí

Ár Sochaí

Cad a tharlódh duit dá gclisfeadh ar do bhanc? Nó mura mbeadh ar chumas na ngnólachtaí i do cheantar féin leanúint ar aghaidh i mbun trádála? Conas is féidir linn cabhrú le daoine atá beo bocht agus glacadh le daoine a fhéachann le cur fúthu san Eoraip? 

Mar shochaí, ba chóir dúinn an dlúthpháirtíocht a chur chun cinn. Féachann an tAonas leis an easpa comhionannais shóisialta a cheartú, an bhochtaineacht a chomhrac agus dálaí cothroma a chur ar fáil. Ciallaíonn sin tacú le daoine atá i ngátar, féachaint chuige go n-íocann cuideachtaí móra a gcion den cháin agus caighdeáin chomhshaoil agus shóisialta a chaomhnú nuair a bhítear ag trádáil leis an gcuid eile den domhan. Is iomaí gnáthlaochra atá ann, ar fud an Aontais, a chabhraíonn chun é sin a dhéanamh. Le tacaíocht ón Aontas, cosnaíonn siad ár slite beatha, ár ngnólachtaí agus ár sochaí. Faigh amach cé hiad féin, agus conas a dhéanann siad é.

Arbh eol duit?

31.1 %

an céatadán de phobal iomlán an Aontais nach bhfuil an t-airgead acu i láthair na huaire le haghaidh saoire seachtaine as baile.

€12.4 BILLIÚN

a cuireadh i leataobh le haghaidh tionscadal lasmuigh den Aontas a chabhródh chun na bunchúiseanna leis an imirce a mhaolú, lena n-áirítear €1 bhilliún le haghaidh saoráidí do dhídeanaithe sa Tuirc agus €3.5 billiún chun cabhair dhaonnúil a chur ar fáil sna réigiúin i dtrácht.

91.5 %

de na fiontair Eorpacha ar fad ar micrifhiontair iad (a chiallaíonn nach bhfuil oiread agus deichniúr fostaithe acu).

AN BHFUIL LAOCHRA ÁITIÚLA I DO PHOBAL FÉIN?

Tá an tsochaí ag brath air go rachaidh daoine i gcomhar ar mhaithe leis an bpobal ar fad. Ach cé hiad na laochra áitiúla a dhéanann amhlaidh i do réigiún féin?