EU PROTECTS > Yhteiskunta

Yhteiskunta

Miten sinun kävisi, jos pankkisi romahtaisi? Tai jos lähistön yrityksillä ei olisi enää varaa käydä kauppaa? Miten voimme auttaa köyhyydessä eläviä ihmisiä ja auttaa Eurooppaan muuttaneita sopeutumaan? 

Yhteiskuntana meidän pitäisi edistää solidaarisuutta. EU pyrkii tasoittamaan yhteiskunnallista eriarvoisuutta, torjumaan köyhyyttä ja luomaan tasapuoliset toimintaolosuhteet. Tämä tarkoittaa tuen antamista sitä tarvitseville ihmisille, sen varmistamista, että suuret yritykset maksavat osuutensa veroista, ja ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyvien vaatimustasojen säilyttämistä, kun käydään kauppaa EU:n ulkopuolisten maiden kanssa. Eri puolilla EU:ta on monia tavallisia sankareita, jotka auttavat toimimaan juuri näin. He suojelevat elinkeinojamme, yrityksiämme ja yhteiskuntaamme EU:n tuella. Lue, keitä he ovat ja mitä he tekevät.  

Sähköpyörät

”Sääntöjen vastainen kilpailu ajaisi pienen kaupunkimme talouskriisin partaalle.”

Monika Božíková

Tasapuolinen kilpailu: EU valvoo, että tuontikauppaa käydään sääntöjen mukaan

Uudet tuotteet ovat tervetulleita EU:n markkinoille, mutta kaikkien on toimittava reilusti sääntöjen mukaan. EU:n kauppasäännöillä estetään kohtuuttoman halpaa tuontitavaraa tulvimasta EU:n markkinoille ja syrjäyttämästä eurooppalaisia tuotteita. Kun eurooppalaiset polkupyörien valmistajat epäilivät, että sääntöjä oli rikottu, EU:n kauppatutkijat ja tullivirkailijat ryhtyivät toimiin alan tulevaisuuden turvaamiseksi.

Lue lisää
Pakolaisten kotouttaminen

”Sota muutti kaiken Aleppossa. Lähdin tietämättä, milloin näkisin perheeni uudestaan.”

Zakaria Alo

Turvaan sodan runtelemasta Syyriasta: EU auttoi pakolaisen uuteen elämään Alankomaissa

Sotaa tai vainoa pakenevat pakolaiset eivät yleensä voi palata kotiinsa ja tarvitsevat suojelua. Eräälle nuorelle syyrialaiselle löytyi tilapäinen koti Euroopasta EU:n turvapaikkaviranomaisten, Kreikan viranomaisten ja paikallisten vapaaehtoisten yhteisten ponnistelujen ansiosta. Seuraa Zakarian matkaa Syyriasta Kreikkaan ja edelleen Alankomaihin.

Lue lisää
Köyhyyden torjuminen

”Nyt kun minulla on työpaikka ja oma asunto, voin lopulta tehdä tulevaisuudensuunnitelmia.”

Jaroslav Reiber

Perustan luominen: Miten EU auttaa katkaisemaan köyhyyden kierteen

Työttömyys, vajaaravitsemus ja kodittomuus – köyhyys eri muodoissaan vaikuttaa moniin perheisiin sukupolvesta toiseen. EU vaikuttaa paikallistasolla kansallisten palvelujen, sosiaalityöntekijöiden ja vapaaehtoisten työn tukemiseksi ja köyhyyden torjumista ja sosiaalista osallisuutta koskevan tavoitteen edistämiseksi kaikkialla Euroopassa.

Lue lisää
Globalisaatio

”Kun menetin työpaikkani 17 vuoden jälkeen, en tiennyt miten saisin uuden.”

Ourania Koutrouvi

Talouden murros: EU auttaa irtisanottuja hankkimaan aikamme työelämän vaatimia taitoja

Globalisaatioon liittyy paljon mahdollisuuksia. Se voi kuitenkin johtaa myös palkanalennuksiin ja työpaikkojen menetyksiin. Siksi EU tekee EU-maiden kanssa yhteistyötä, jolla autetaan työntekijöitä kehittämään osaamistaan ja löytämään työtä muuttuvassa maailmassa.

Lue lisää
Köyhyyden torjunta

”Kasvavan perheemme koti on nyt lämmin, eivätkä valtavan suuret sähkölaskut enää rajoita elämäämme. Tämä on EU:n rahoittamien kunnostustöiden ansiota.”

Robertas Marcinkevičius

Energiaköyhyyden torjunta: EU varmistaa, ettei perheitä jätetä kärsimään kylmästä

Monilla perheillä eri puolilla Eurooppaa on vaikeuksia selvitä energiakustannuksistaan. Kaikki eivät voi lämmittää kotejaan riittävästi, ja tämä vaikuttaa heidän terveyteensä, hyvinvointiinsa ja työkykyynsä. EU rahoittaa hankkeita, joiden avulla torjutaan energiaköyhyyttä. Esimerkkitapauksessamme kerrotaan erään liettualaisen perheen kokemuksista.

Lue lisää
Työpaikkojen suojelu

”Kun ajatellaan koko tuotantoketjua, ainakin 100 000 työpaikkaa oli vaarassa.”

Alfonso Panzani

Euroopan laattamarkkinat: näin EU:n kauppatutkijat suojelivat työpaikkoja epäreilulta kilpailulta

Käsityöläiset ja pienyritykset ovat helposti aseettomia taistelussa epäreiluja kauppatapoja vastaan. Kun halpoja kiinalaisia laattoja tulvi markkinoille, eurooppalaisten laattavalmistajien toiminta vaikeutui ja monen työpaikka ja toimeentulo oli vaarassa.

Lue tarina

Tiesitkö?

31,1 %:lla

EU:n koko väestöstä ei ole nykyisin varaa viettää vuosittain yhden viikon lomaa kodin ulkopuolella.

12,4 miljardia euroa

on osoitettu EU:n ulkopuolisille hankkeille maahanmuuton perussyiden lieventämisen helpottamiseksi, muun muassa miljardi euroa Turkin-pakolaisavun koordinointivälinettä varten ja 3,5 miljardia euroa humanitaariseen apuun lähtöalueilla.

91,5 %

kaikista eurooppalaisista yrityksistä on mikroyrityksiä (eli alle 10 työntekijän yrityksiä).

ONKO YHTEISÖSSÄSI PAIKALLISIA SANKAREITA?

Yhteiskunta on riippuvainen ihmisistä, jotka tekevät yhdessä työtä kaikkien hyväksi. Keitä tällaisia paikallisia sankareita omalta alueeltasi löytyy?.