EU PROTECTS > Mūsų visuomenė > Iš karo ištiktos Sirijos – į saugų prieglobstį. Kaip ES padėjo pabėgėliui susikurti naują gyvenimą Nyderlanduose

„Dėl karo Alepe viskas pasikeitė. Išvykau nežinodamas, kada mano šeima vėl bus kartu“.

Zakaria Alo

2012 m., šalyje siaučiant pilietiniam karui, Zakaria Alo kartu su tėvais ir broliais, palikę šeimos kepyklėlę Alepe ir savo namus, leidosi ieškoti geresnės ateities. Taip 2016 m. prasidėjo ilga ir kupina pavojų Zakarios kelionė per Libaną ir Turkiją į Graikiją. Atvykęs į Graikiją ir atskirtas nuo tėvų, Zakaria kartu su dviem jaunesniaisiais broliais buvo perkeltas į Nyderlandus. Tai tapo įmanoma dėl naujos ES programos, pagal kurią prieglobsčio prašantys asmenys, tokie kaip Zakaria, gali saugiai ir teisėtai atvykti į Europą. 

2015–2017 m. ES ir nacionalinės prieglobsčio tarnybos kartu su vietos NVO bendromis pastangomis stengėsi perkelti pabėgėlius ir užtikrinti jų saugumą bei integraciją ES. Šiandien trisdešimtmetis Zakaria gyvena Nyderlanduose – čia jis stengiasi pamiršti karo siaubą ir atversti naują gyvenimo lapą.  

Europa pati yra saugesnė, kai migrantams, ypač pabėgėliams, padeda pabėgti nuo konfliktų, jaustis saugiai ir skatina norą dalyvauti mūsų visuomenės gyvenime.

Paleisti vaizdo įrašą

Iš karo ištiktos Sirijos – į saugų prieglobstį. Kaip ES padėjo pabėgėliui susikurti naują gyvenimą Nyderlanduose

Iš karo zonų ir nuo persekiojimo bėgantys asmenys dažnai negali grįžti į namus ir jiems reikalinga apsauga. Jaunam Sirijos gyventojui laikini namai Europoje surasti bendromis ES prieglobsčio tarnybų, Graikijos institucijų ir vietos savanorių pastangomis. Pasekime Zakaria kelionę iš Sirijos į Graikiją, o paskui – į Nyderlandus.

Slinkti, kad būtų tęsiama

EU Protects: Prieglobsčio prašytojo kelionė

Zakaria Alo

Pabėgėlis iš Sirijos

Nyderlandai

„Išvykę iš Sirijos, kartu su šeima ketverius metus gyvenome Libane. Paskui išvykome į Turkiją, tačiau norėjome kirsti Bulgariją ir taip pasiekti Graikiją. Kadangi mums baigėsi pinigai, seko laikas ir viltys, tėvai nusprendė, kad geriausia išeitis bus man kartu su dviem jaunesniaisiais broliais sėsti į kontrabandininkų valtį“.

„Mums pavyko pasiekti Graikiją, ten sužinojau apie ES migrantų perkėlimo programą. Tai suteikė vilties tokiems žmonėms kaip mes – žmonėms, kurie namo grįžti negali, o aiškios ateities Graikijoje neturi. Šokinėjau iš džiaugsmo sužinojęs, kad kartu su broliais esame kviečiami persikelti į Nyderlandus, į Midelburgą. Tai buvo toks palengvėjimas!“

„Sutariu su vietos žmonėmis, man patinka gyventi Europoje. Dauguma net nebuvo sutikę pabėgėlių ir apie mus žino tik iš televizijos laidų. Dirbu restorano virėju, dukart per savaitę lankau mokyklą. Moku kurdų, arabų ir anglų kalbas, tačiau mokausi ir olandų, kad galėčiau laisvai bendrauti šia kalba“.

„Praėjus kuriam laikui, pagaliau galime gyventi laisvai, kaip kiti pasaulio žmonės. ES suteikė mums galimybę viską pradėti iš naujo“.

  – Zakaria Alo

Esther Pozo-Vera

Ispanė, Europos Komisijos migracijos valdymo rėmimo skyrius

Belgija

„2015 m. Europa sprendė pabėgėlių antplūdžio klausimus. Visi turėjome stengtis, kad pabėgėliai pasijustų saugūs, ir kartu garantuoti, kad nė viena ES šalis nebūtų palikta viena tvarkytis su migrantų srautais. Migrantų perkėlimo programa buvo įgyvendinama bendromis Europos Komisijos, ES agentūrų ir tarptautinių organizacijų pastangomis siekiant padėti ES šalims, kurias pabėgėlių krizė palietė labiausiai, integruoti pabėgėlius į ES visuomenę“.

„ES yra kolektyvas, o pabėgėlių perkėlimo programa yra puikus solidarumo pasaulinio nestabilumo akivaizdoje pavyzdys“.

  – Esther Pozo-Vera

Ilaria Siggia

ES prieglobsčio paramos biuras

Italija

„2015 m. migracijos ekspertų grupė, kurioje dirbau, buvo iškviesta į Graikiją ir į Italiją įgyvendinti ES migrantų perkėlimo programos. Mūsų tikslas buvo paskatinti pabėgėlius kreiptis dėl galimybės teisėtai atvykti į Europą. Padėjome pildyti prieglobsčio prašymus ir nustatyti, kuriuos asmenis galima perkelti į Europą“.

„Graikijoje mano darbas buvo ne vien padėti prieglobsčio tarnyboms atlikti registracijos procedūras. Ekspertų grupė, kurioje dirbau, padėjo įkurdinti prieglobsčio prašytojus konkrečiose Europos šalyse. Visada stengėmės užtikrinti, kad nė vienos šalies nebūtų prašoma priimti daugiau migrantų už kitas“.

„ES sugalvojo, kaip padėti prieglobsčio prašantiems žmonėms pradėti gyvenimą iš naujo ir kartu užtikrinti, kad pabėgėlius priimančios ES šalys gautų pagalbą“.

  – Ilaria Siggia

Panagiota Peristeri

Graikijos prieglobsčio paslaugų biuras, Alimo savivaldybė

Graikija

„Nuo 2015 iki 2017 m. dirbome petys į petį su ES prieglobsčio biuru. Tikrinome pabėgėlių iš tokių šalių, kaip Sirija, prašymus, taip pat tikrinome, ar žmonių dokumentai, specialūs poreikiai ar negalia yra tikri. Kiek galėdami stengėmės įkurdinti pabėgėlius tose Europos šalyse, kuriose jau gyvena jų šeimos nariai ir su kuriomis jie turi kalbinių ar kultūrinių ryšių. Tada kreipdavomės į valstybines ir vietos organizacijas ir prieglobsčio tarnybas stengdamiesi užtikrinti, kad perkėlimo procesas būtų sklandus.“

„Tvirtai tikiu, kad bendradarbiavimas visoje ES yra vienintelis būdas įveikti tokią krizę“.

  – Panagiota Peristeri

Falah Hassan Hussein

Pabėgėlių tarybos savanoris

Nyderlandai

„Midelburgo biure dirba apie 50 savanorių. Dirbame kartu su ES prieglobsčio tarnybomis ir migracijos projektų vykdytojais“. 

„Su Zakaria susipažinau 2017 m., kai jis atvyko į Nyderlandus pagal ES migrantų perkėlimo programą. Nuo pat pradžių Zakaria nepaprastai stengėsi pritapti. Padėjau jam pasirašyti sutartį dėl buto, atsidaryti banko sąskaitą, užsiregistruoti, kad gautų sveikatos ir gyvybės draudimą, užsiregistruoti į mokyklą mokytis olandų kalbos“.

„Zakaria atvyko ne dykaduoniauti. Jis atvyko į Nyderlandus norėdamas pradėti gyvenimą iš naujo ir tapti mūsų visuomenės nariu“.

  – Falah Hassan Hussein

Ar žinote, kad…

21 847

2015–2017 m. iš Graikijos į kitas ES šalis perkeltų pabėgėlių skaičius.

11 999

2015–2017 m. iš Italijos į kitas ES šalis perkeltų pabėgėlių skaičius.

816,5 mln. EUR

Pagalba ekstremaliosios situacijos atveju Graikijos institucijoms, Graikijoje veikiančioms tarptautinėms organizacijoms ir NVO. Nuo 2015 m. pradžios ES suteikta pagalbos suma Graikijai pabėgėlių ir humanitarinei krizei valdyti.

71%

Neteisėtos migracijos į ES sumažėjimas 2017 m.

KAS YRA KITI HEROJAI, STIPRINANTYS EUROPOS SOLIDARUMĄ?

Kai kurie iš jų galbūt yra atvykę iš jūsų šalies.

ES suvienija vietos herojus – jie drauge stengiasi padėti prieglobsčio prašytojams ir pabėgėliams saugiai ir pastoviai įsikurti Europoje bei integruotis į visuomenę. Susipažinkite, kaip įvairūs ES specialistai: vertėjai, kultūrinės integracijos specialistai, gelbėjimo būriai ir prieglobsčio koordinatoriai, padeda vietos herojams jūsų šalyje.