EU PROTECTS > Meie ühiskond > Sõjast laastatud Süüriast turvalisse keskkonda: kuidas EL aitas pagulasel üles ehitada uue elu Hollandis

„Sõda muutis Aleppos kõik. Lahkusin teadmata, millal meie perekond jälle kokku saab.”

Zakaria Alo

2012. aastal, ajal, kui riiki laastas kodusõda, jätsid Zakaria Alo, tema vanemad ja vennad maha pere pagaritöökoja Aleppos ning põgenesid oma kodust, et leida mujal parem tulevik. Sellega algas Zakaria jaoks pikk ja ohtlik teekond, mis kulges läbi Liibanoni ja Türgi ning viis 2016. aastal Kreekasse. Kreekasse jõudnud ja oma vanematest eraldatud Zakaria paigutati koos kahe noorema vennaga elama Hollandisse. See oli võimalik tänu ELi uuele kavale, mis avab varjupaigataotlejatele nagu Zakaria turvalise ja seadusliku tee Euroopasse. 

Aastatel 2015–2017 tegid EL, selle liikmesriikide varjupaigatalitused ning kohalikud vabaühendused koostööd, et paigutada põgenikke ümber ning tagada nende turvalisus ja lõimumine ELis. Täna elab 30-aastane Zakaria Hollandis, kus ta on alustanud oma elus uut peatükki ning hakanud üle saama sõja põhjustatud traumast.  

Lõppkokkuvõttes on Euroopa turvalisem, kui sisserändajad, eriti konfliktide eest põgenevad pagulased, tunnevad end siin turvaliselt ning soovivad anda oma panuse meie ühiskonna arengusse.

Video

Sõjast laastatud Süüriast turvalisse keskkonda: kuidas EL aitas pagulasel üles ehitada uue elu Hollandis

Sõjapiirkondadest ja tagakiusamise eest põgenevad inimesed ei saa tavaliselt enam koju tagasi pöörduda ning vajavad kaitset. Ühele noorele Süüria pagulasele ajutise kodu leidmine Euroopas sõltus ELi varjupaigatalituste, Kreeka ametiasutuste ja kohalike vabatahtlike ühisest jõupingutusest. Jälgige Zakaria teekonda Süüriast Kreeka kaudu Hollandisse.

Jätkamiseks liikuge kerides

EU Protects: Varjupaigaotsija teekond

Zakaria Alo

Süüria pagulane

Madalmaad

„Pärast Süüriast lahkumist veetis minu perekond neli aastat Liibanonis. Siis läksime edasi Türki, kuid tahtsime Bulgaaria kaudu Kreekasse jõuda. Kui raha, aeg ja lootus otsa lõppesid, leidsid mu vanemad, et meie parim võimalus antud olukorras on see, kui ma koos oma kahe noorema vennaga smugeldaja paadile lähen.”

„Meil õnnestus Kreekasse pääseda, kus sain teada ELi pagulaste ümberpaigutamise programmi kohta. See andis lootust kõigile neile inimestele, kes ei saanud koju tagasi minna ja kellel oli Kreekas ebakindel tulevik. Ma hüppasin rõõmust, kui kuulsin, et Holland pakkus mulle ja mu vendadele võimalust Middelburgi elama asuda. See oli tõeline kergendus!”

„Ma saan kohalike elanikega hästi läbi ja mulle meeldib Euroopas elada. Enamik inimesi ei ole kunagi pagulastega kohtunud ja kõik, mida nad meie kohta teavad, on see, mida teleris näidatakse. Ma töötan restoranis kokana ja käin kaks korda nädalas koolis. Ma valdan kurdi, araabia ja inglise keelt ning võtan hollandi keele tunde, et ka seda ladusalt rääkima õppida.”

„See võttis küll aega, kuid lõpuks saame elada vabalt nagu teised inimesed. EL andis meile uue võimaluse.”

 - Zakaria Alo

Esther Pozo-Vera

Hispaanlane, rände juhtimise tugiüksus, Euroopa Komisjon

Belgia

„2015. aastal tuli Euroopal tegeleda pagulaste sissevooluga. Me pidime tegema koostööd, et anda neile turvatunne, tagades samal ajal, et ükski ELi riik ei jääks rändevoogude haldamisel üksi. Ümberpaigutamise programm oli Euroopa Komisjoni, ELi asutuste ja rahvusvaheliste organisatsioonide ühine jõupingutus, et aidata pagulaskriisi tõttu kõige rohkem mõjutatud Euroopa riikidel pagulasi ELis lõimida.”

„EL töötab ühtse meeskonnana ja pagulaste ümberpaigutamine on suurepärane näide solidaarsusest üleilmse ebastabiilsuse ajal.”

 - Esther Pozo-Vera

Ilaria Siggia

Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiamet

Itaalia

„Alates 2015. aastast on minu rändeekspertidest koosnevat meeskonda kutsutud Kreekasse ja Itaaliasse, et rakendada ELi ümberpaigutamise programmi. Meie eesmärk oli, et pagulased hakkaksid Euroopasse tulekuks taotlema seadusliku sisenemise võimalust. Me aitasime menetleda nende varjupaigataotlusi ja määrata, kuhu võiks inimesi Euroopas ümber paigutada.”

„Registreerimisprotsessi juhtimine ei olnud ainus viis, kuidas ma Kreeka varjupaigatalitust toetasin. Minu meeskond aitas ka leida varjupaigataotlejatele elamiseks sobiva Euroopa riigi. Järgisime alati põhimõtet, et ümberpaigutamise taotlemisel ei eelistataks ühtki riiki teistele.”

„EL pakkus välja lahenduse, kuidas aidata varjupaigataotlejatel oma elu uuesti alustada, ning tagas samal ajal pagulasi vastuvõtvate ELi riikide toetamise.”

 - Ilaria Siggia

Panagiota Peristeri

Kreeka varjupaigatalitus, Alimose omavalitsus

Kreeka

„Aastatel 2015–2017 töötasime käsikäes Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiametiga. Vaatasime läbi Süüriast ja muudest riikidest pärit pagulaste taotlusi, kontrollides nende dokumente ja seda, kas neil esineb erivajadusi või puudeid. Suunasime pagulasi võimaluste piires sellisesse Euroopa riiki, kus neil juba olid perekondlikud, keelelised või kultuurilised sidemed. Seejärel võtsime ühendust riiklike ja kohalike organisatsioonide ning varjupaigatalitustega tagamaks, et ümberpaigutamise protsess läheks sujuvalt.”

„Usun kindlalt, et kogu ELi hõlmav koostöö on ainus viis sellise kriisiga toime tulla.”

 - Panagiota Peristeri

Falah Hassan Hussein

Vabatahtlik Hollandi Põgenike Nõukogus

Madalmaad

„Meid on kokku umbes 50 vabatahtlikku Middelburgi filiaalis, mis teeb koostööd ELi varjupaigatalitusega ja osaleb rändeprojektides.” 

„Kohtusin Zakariaga 2017. aastal, kui ta saabus Hollandisse ELi ümberpaigutamise programmi raames. Algusest peale avaldas mulle muljet Zakaria tugev soov Hollandi ühiskonda integreeruda. Ma aitasin tal sõlmida korterilepingu, avada pangakonto, teha tervise- ja elukindlustuse ning registreerida end hollandi keelt õppima.”

„Zakaria ei tulnud siia logelema. Ta tuli Hollandisse, et alustada uut elu ja olla osa meie ühiskonnast.”

 - Falah Hassan Hussein

Kas teadsite?

21 847

Aastatel 2015–2017 Kreekast teistesse ELi riikidesse ümberpaigutatud pagulaste arv.

11 999

Aastatel 2015–2017 Itaaliast teistesse ELi riikidesse ümberpaigutatud pagulaste arv.

816,5 miljonit eurot

Kreeka ametiasutustele, rahvusvahelistele organisatsioonidele ja Kreekas tegutsevatele vabaühendustele antud hädaabi. Alates 2015. aasta algusest on EL andnud kokku selle summa, et aidata Kreekal hallata põgenike- ja humanitaarkriisi.

71 %

ELi suunduva ebaseadusliku rände vähenemine 2017. aastal.

KES ON TEISED EUROOPAS SOLIDAARSUST EDENDAVAD KANGELASED?

Mõned neist võivad pärineda ka Teie riigist.

EL on loonud kohalike kangelaste võrgustiku, mille eesmärk on aidata varjupaigataotlejatel ja pagulastel leida Euroopas turvaline elukeskkond ning stabiilsus ja lõimuda ühiskonda. Võrgustikku kuuluvad väga erinevad inimesed – tõlkijatest kultuurilise integratsiooni ametnike ja päästemeeskondadest varjupaiga koordinaatoriteni. Lugege, kuidas EL Teie riigi kohalikke kangelasi toetab.