EU PROTECTS > Нашето общество > От раздираната от война Сирия до безопасността — как ЕС помогна на един бежанец да устрои нов живот в Нидерландия

„Войната промени всичко в Алепо. Напуснах града, без да знам кога семейството ми ще се събере отново.“

Zakaria Alo

През 2012 г. гражданската война бушува в страната на Закария Ало, поради което той и неговите родители и братя изоставят семейната пекарна в Алепо и бягат от дома си в търсене на по-добро бъдеще. За Закария това е началото на едно дълго и опасно пътуване през Ливан и Турция до Гърция през 2016 г. След пристигането си в Гърция, разделен от своите родители, Закария е преместен заедно със своите двама по-малки братя в Нидерландия. Това става възможно благодарение на нова схема на ЕС, която предлага на лицата като него, търсещи убежище, безопасен и законен път към Европа. 

Между 2015 г. и 2017 г. ЕС и националните служби в областта на убежището работят заедно с местни НПО за преместването на бежанци и осигуряването на тяхната безопасност и интеграция в ЕС. Днес 30-годишният Закария живее в Нидерландия, където започва да превъзмогва травмата от войната и да гради нов етап от живота си.  

В крайна сметка Европа е по-безопасна, когато осигурява на мигрантите, и по-специално бежанците, бягащи от конфликти, сигурност и желание да допринасят към нашите общества.

Пуснете видеоклипа

От раздираната от война Сирия до безопасността — как ЕС помогна на един бежанец да устрои нов живот в Нидерландия

Бежанците, бягащи от зони на военни конфликти и преследване, обикновено не могат да се върнат по домовете си и се нуждаят от закрила. За един млад сириец намирането на временно жилище в Европа бе въпрос на съвместни усилия от страна на службите на ЕС в областта на убежището, гръцките органи и местни доброволци. Проследете пътуването на Закария от Сирия през Гърция до Холандия.

Плъзнете, за да продължите

EU Protects: Пътят на един бежанец в търсене на убежище

Zakaria Alo

Сирийски бежанец

Нидерландия

„След като напусна Сирия, семейството ми прекара 4 години в Ливан. След това отидохме в Турция, но искахме да стигнем до Гърция през България. Тъй като парите, времето и надеждата ни се изчерпваха, родителите ми решиха, че най-добрата ни възможност е с двама от по-малките ми братя да преминем с трафикантска лодка.“

„Успяхме да стигнем до Гърция, където научих за програма на ЕС за преместване на бежанци. Това дава надежда на хора като нас, които не могат да се приберат у дома и са изправени пред несигурно бъдеще в Гърция. Подскочих от радост, когато чух, че с братята ми сме поканени да се преместим в Мидълбург, в Нидерландия. Това бе огромно облекчение!“

„Разбирам се с хората тук и ми харесва да живея в Европа. Повечето от тях никога не са срещали бежанец и всичко, което знаят за нас, е това, което виждат по телевизията. Работя като готвач в ресторант и ходя на училище два пъти седмично. Вече говоря кюрдски, арабски и английски език, но ходя и на уроци по холандски, за да подобря познанията си.“

„Отне време, но най-сетне можем да живеем свободно. ЕС ни даде възможност за ново начало.“

 - Zakaria Alo

Esther Pozo-Vera

Испанка, Отдел за съдействие в управлението на миграцията, Европейска комисия

Белгия

„До 2015 г. Европа бе изправена пред приток на бежанци. Трябваше да работим заедно, за да им дадем чувство за сигурност, като същевременно гарантираме, че никоя държава от ЕС не е оставена сама да се справя с тези миграционни потоци. Програмата за преместване бе съвместно усилие на Европейската комисия, агенции на ЕС и международни организации с цел да се помогне на най-силно засегнатите от кризата с бежанците европейски държави при интеграцията на бежанците в ЕС.“

„ЕС е едно цяло, а преместването на бежанците е отличен пример за солидарност в условията на глобална нестабилност.“

 - Esther Pozo-Vera

Ilaria Siggia

Европейска служба за подкрепа в областта на убежището

Италия

„От началото на 2015 г. моят екип от експерти в областта на миграцията бе призован в Гърция и Италия, за да работи по програмата на ЕС за преместване. Целта ни беше да съдействаме на бежанците да кандидатстват за законно влизане в Европа. Помогнахме с обработката на техните молби за убежище и определянето на местата, където те могат да бъдат преместени в Европа.“

„В Гърция помагах на службите за предоставяне на убежище не само в процеса на регистрация. Моят екип помогна също така и за установяването на подходящите европейски страни за преместване на търсещите убежище. Винаги внимавахме да гарантираме, че никоя държава не получава повече молби за преместване от останалите.“

„ЕС предложи решение, за да се помогне на лицата, търсещи убежище, да започнат нов живот, като същевременно се гарантира подкрепа за държавите от Съюза, в които пристигат бежанците.“

 - Ilaria Siggia

Panagiota Peristeri

Гръцка служба в областта на убежището, община Алимос

Гърция

„От 2015 г. до 2017 г. работихме в тясно сътрудничество с Европейската служба за подкрепа в областта на убежището. Разглеждахме заявленията на бежанци от страни като Сирия, като проверявахме документите на хората и дали имат специални потребности или увреждания. Доколкото бе възможно, установявахме подходящата за бежанците европейска държава, с която те вече имаха семейна, езикова или културна връзка. След това се свързвахме с националните и местните организации и служби за предоставяне на убежище, за да осигурим безпроблемно преместване.“

„Убедена съм, че сътрудничеството на равнище ЕС е единственият начин да се справим с подобна криза.“

 - Panagiota Peristeri

Falah Hassan Hussein

доброволец за Нидерландския съвет за бежанците

Нидерландия

„В офиса в Мидълбург, който работи в сътрудничество със службите на ЕС в областта на убежището и по проекти за миграция, сме около 50 доброволци.“ 

„Срещнах Закария през 2017 г., когато той пристигна в Нидерландия в рамките на схемата на ЕС за преместване. От самото начало Закария показа впечатляващо желание да се интегрира. Помогнах му да подпише договор за своя апартамент, да си открие банкова сметка, да сключи здравна застраховка и застраховка „Живот“ и да се запише на курс по нидерландски език.“

„Закария не е дошъл тук, за да бездейства. Той пристигна в Нидерландия, за да започне нов живот и да бъде част от нашето общество.“

 - Falah Hassan Hussein

Знаете ли?

21 847

Броят на бежанците, преместени от Гърция в други държави от ЕС между 2015 г. и 2017 г.

11 999

Броят на бежанците, преместени от Италия в други държави от ЕС между 2015 г. и 2017 г.

816,5 милиона евро

За спешна помощ за гръцките органи, международните организации и НПО, работещи в Гърция. От началото на 2015 г. ЕС предостави тази сума, за да помогне на Гърция да се справи с бежанската и хуманитарната криза.

71%

Спадът на незаконната миграция към ЕС през 2017 г.

КОИ СА ДРУГИТЕ ГЕРОИ, НАСЪРЧАВАЩИ СОЛИДАРНОСТТА В ЕВРОПА?

Някои от тях може дори да са от вашата държава.

ЕС създаде мрежа от местни герои, които работят заедно, за да помагат на лицата, търсещи убежище, и на бежанците да намерят сигурност и стабилност в Европа и да се интегрират в обществото. От преводачи до служители по културна интеграция, от спасителни екипи до координатори по въпросите на убежището — научете как ЕС подкрепя местните герои във вашата страна.