EU PROTECTS > Onze samenleving > De transitie maken: Hoe de EU werknemers aan vaardigheden voor een economie in verandering helpt

"Toen ik 17 jaar geleden mijn baan kwijtraakte, kon ik geen ander werk vinden."

Ourania Koutrouvi

De globalisering heeft meer en meer gevolgen voor ons dagelijks leven. Een geglobaliseerde economie kan zorgen voor betere technologie en meer diensten en goederen tegen een lagere prijs, maar die voordelen mogen niet ten koste gaan van de werkgelegenheid in Europa. In 2015 werd de chemische en olie-industrie in Estland zwaar getroffen door de wereldwijde concurrentie. Dit leidde tot massaontslagen, vooral in de regio Ida-Virumaa. Om vergelijkbare redenen verloren honderden medewerkers van een regionale supermarkt in de Griekse regio Thessalië hun baan toen de keten failliet ging.

Sinds 2007 helpt de EU Europese werknemers die door de globalisering hun baan verliezen. In 2016 kregen Estland en Griekenland financiële steun van de EU om duizenden ontslagen werknemers om te scholen. Lees meer over de mensen die deze werknemers hebben geholpen om hun vaardigheden te ontwikkelen, een nieuwe baan te vinden en hun toekomst weer in eigen hand te nemen.

De transitie maken: Hoe de EU werknemers aan vaardigheden voor een economie in verandering helpt

De globalisering levert nieuwe kansen op, maar kan ook leiden tot lagere lonen en werkloosheid. Daarom helpt de EU, samen met overheden in de Europese landen, werknemers om nieuwe vaardigheden te ontwikkelen en werk te vinden in die veranderende wereld.

Scroll verder

Bistra Valchanova

Bulgaarse, Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering, Europese Commissie

België

De globalisering van de economie heeft voordelen opgeleverd, maar die mogen niet ten koste gaan van Europese banen." 

"Mijn team behandelt subsidieaanvragen uit alle landen in de Europese Unie. We kijken naar de behoeften en kansen op het gebied van werk in het land, en letten vooral op de sectoren waarin veel ontslagen vallen. Landen kunnen bij de EU subsidie aanvragen voor opleiding en begeleiding van werknemers die door de wereldwijde concurrentie of een financiële of economische crisis hun baan kwijtgeraakt zijn. Wij zijn er samen met de Europese landen om die mensen te helpen een nieuwe baan te vinden."

"Het gaat om mensen, en de EU helpt om voor hen nieuwe banen te scheppen."

 - Bistra Valchanova

Annika Sepp

Afdeling Werkgelegenheid, Ministerie van Sociale Zaken

Estland

"In 2016 hebben we EU-steun aangevraagd om de hoge werkloosheid in de regio Ida-Virumaa te bestrijden, vooral in sectoren die te lijden hadden onder de wereldwijde concurrentie."

"Met steun van de EU konden we een programma opzetten zoals er in Estland nog geen bestond. Tussen 2016 en 2018 hebben we 124 mensen die in de energie, olie of chemie hadden gewerkt ondersteund in hun beroeps- of hogere opleiding. Ze kregen de gelegenheid hun kwalificaties bij te werken of vaardigheden voor een nieuw beroep te leren. We wilden hen helpen om concurrerender te worden op de regionale arbeidsmarkt. Met de ervaring die we in Ida-Virumaa hebben opgedaan, organiseren we nu opleidingsprojecten in heel Estland."

"Dankzij de EU-subsidies hebben we nieuwe manieren gevonden om de werkloosheid in ons land terug te dringen."

 - Annika Sepp

Marina Platanaki

Afdeling Werkgelegenheid en Sociale Economie, Ministerie van Arbeid

Griekenland

"Ik houd toezicht op de verdeling van de middelen die Griekenland van de EU krijgt om de negatieve gevolgen van de globalisering en de economische crisis op te vangen. Ik overleg met andere overheidsdiensten en organisaties in Griekenland en met vertegenwoordigers van de mensen die in bepaalde sectoren hun werk zijn kwijtgeraakt. Het is belangrijk om geld te krijgen voor projecten waarmee we de gemeenschappen die het zwaarst getroffen zijn, rechtstreeks kunnen helpen." 

"Ik ontmoet ook regelmatig regionale arbeidsdiensten en vakbonden om ervoor te zorgen dat het EU-geld eerlijk en correct wordt gebruikt."

"In de EU hebben we een vangnet waarmee we ook lokale en regionale noden op het gebied van werkgelegenheid kunnen opvangen."

 - Marina Platanaki

Paspalas Ioannis

Nationaal Instituut voor Arbeid en Human Resources

Griekenland

"Met het geld van de EU wilden we 557 werklozen weer op de arbeidsmarkt krijgen. Het ging om mensen die tot 2015 hadden gewerkt bij Larissa, een supermarktketen in de regio Thessalië, en een gevestigde waarde in de streek sinds 1986. Ze werden ontslagen op het moment dat de keten failliet werd verklaard."

"Van juli 2017 tot februari 2018 volgden voormalige medewerkers van Larissa opleidingen die werden georganiseerd door acht regionale arbeidsbureaus, opleidingsinstituten en een team van erkende coaches. De coaches gaven de deelnemers advies over solliciteren, sollicitatiegesprekken en zelfs het starten van een eigen zaak."

"Ons project is zes maanden geleden afgelopen. Bijna de helft van alle deelnemers heeft al nieuw werk gevonden, en 13 mensen hebben hun eigen bedrijf opgericht."

 - Paspalas Ioannis

Ourania Koutrouvi

Prefectuur van Larissa in Thessalië

Griekenland

"Ik heb 17 jaar bij de supermarktketen Larissa gewerkt in de verkoop en het voorraadbeheer. Na mijn ontslag ben ik in juli 2017 samen met voormalige collega's aan een beroepsopleiding begonnen. Bij de start moesten we een persoonlijk plan opstellen met onze loopbaandoelen en het soort cursus dat we wilden volgen. Inmiddels werk ik bij de prefectuur in een compleet andere sector dan voorheen: brandpreventie en de bescherming van nationale ecosystemen." 

"Dankzij mijn nieuwe vaardigheden kon ik een nieuwe carrière beginnen."

 - Ourania Koutrouvi

Wist u dat?

Solidariteit in tijden van crisis

Het Europees fonds voor aanpassing aan de globalisering (EFG) steunt werknemers die door economische veranderingen waar ze geen invloed op hebben, werkloos zijn geworden. Zo helpt het fonds Europese regio’s die te kampen hebben met massaontslagen en andere negatieve gevolgen van de globalisering. Maar de hulp van het EFG gaat alleen naar ontslagen werknemers. Het fonds is er niet om bedrijven te redden of concurrerender te maken op de wereldmarkt.

150.000

mensen die onverwachts werkloos waren geworden, hebben sinds 2007 financiële steun van de EU gekregen. Het globaliseringsfonds heeft ook 4100 jongeren tussen de 15 en 29 aan een baan, studie of opleiding geholpen.

56.000 mkb-banen

Ontslagen bij kleinere bedrijven krijgen minder media-aandacht, maar die werknemers zijn net zo belangrijk. Sinds 2007 is het EFG 78 keer ingezet om ontslagen medewerkers in het midden- en kleinbedrijf (mkb) en micro-ondernemingen te helpen. Mkb-bedrijven kunnen steun krijgen van het fonds als ze in dezelfde getroffen sector en regio actief zijn, of in een aangrenzende regio.

60 %

van de kosten heeft de EU via het EFG gedekt. Met dat geld worden de EU-landen geholpen om werkgelegenheidsprojecten met een looptijd van twee jaar op te zetten.

160

keer is het fonds door verschillende EU-landen sinds 2007 om hulp gevraagd. Het aantal projecten en sectoren verschilt van land tot land.

WIE ZIJN DE ANDERE HELDEN DIE DE SOLIDARITEIT IN EUROPA BEVORDEREN?

Sommigen komen misschien wel uit uw land.

Dankzij de EU is er een netwerk van lokale helden die samenwerken om sociale problemen op te lossen zoals armoede, oneerlijke handelspraktijken, massa-ontslagen enz. Van maatschappelijk werkers tot brandweerlieden, van handelsdeskundigen tot rechercheurs, ontdek hoe de EU lokale helden in uw land ondersteunt.